2007-12-27 18:14:18

Otac Cantalamessa o kršćanskoj nadi


Kako nas Papa poučava u enciklici 'U nadi spašeni' Isusovo rođenje je temelj naše nade – istaknuo je otac Cantalamessa, propovjednik Papinskoga doma, koji je po običaju tijekom Došašća držao homilije pred Papom i Rimskom kurijom. Osvrnuvši se na Papinu encikliku u razgovoru za našu radio postao rekao je kako je Božić, odnosno Isusovo rođenje, temelj nade jer se Bog – kako govori Poslanica Hebrejima – u posljednja vremena nije zadovoljio da nam govori preko posrednika, odnosno preko proroka. Osobno nam je govorio, u Sinu. A Božić upravo podsjeća na to koliko je Bog ljubio svijet da mu je dao Jedinorođenca. A ako nam je dao Sina – kako kaže sveti Pavao – kako nam neće dati sve ostalo? To je temelj kršćanske nade. Dajući nam Sina koji je stalno s nama, Bog je najveće jamstvo naše nade. On se utjelovio, a sakramentalno je ostao na Zemlji. Božić je doista temelj naše nade, jer se spominjemo kako je Sin Božji došao među nas; ako nam je Bog dao Sina, onda nam je s Njime dao sve. Ovo je teološko razmišljanje – primijetio je otac Cantalamessa i dodao kako obični slušatelj može reći: „da, ali to nema ništa s mojom nadom da imam kuću, posao, djecu koja mogu studirati... Ipak postoji odnos između te dvije stvarnosti: teološku nadu, o kojoj govori Papa, ja nazivam visinskom niti. Kao što paukovu mrežu drži visinska nit, čitava mreža pada ako se ona presječe, tako teološka nada koja se temelji u Bogu, ne uništava, ne obezvređuje, niti zanemaruje sitne ljudske nade, dapače učvršćuje ih, osigurava im čvrst oslonac koji drži sve da se ne sruši; razočaranja u malim nadama mogu postati poticaj za pravu nadu. Sveti Pavao kaže: „Ne može nas uništiti patnja, naprotiv ona povećava pouzdanu nadu. Bog nam je već dao svoju Ljubav“.
Osvrnuvši se na sigurnost vjere i nadu, rekao je kako postoji pouzdana nada, ali ona nije nehotična nego zahtijeva suradnju. Kako bi bila pouzdana potrebno je prihvatiti Boga, prihvatiti nadu, boriti se za nju i prihvatiti njezina načela. Evanđelje nam obrazlaže nadu koja podrazumijeva obveze, govori nam što moramo činiti. Ako namjerno odbijam taj put, očito je da po sebi sigurna nada nije pouzdana za mene. Nada nije posjedovanje nego – kako kaže Papa – spašeni smo po nadi. Sveti Pavao pridodaje: Ne samo spašeni nego smo i sretni u nadi – zaključio je otac Cantalamessa.All the contents on this site are copyrighted ©.