2007-12-27 16:42:42

Benedictus XVI önskade världen God Jul under sitt julbudskap "Urbi et Orbi"


Benedictus XVI önskade världen God Jul på ett 60-tal olika språk från balkongen ovanför Peterskyrkans huvudingång vid tolvslaget i idag på juldagen. Petersplatsen var fylld till bredden vilket innebär att cirka hundratusen pilgrimer och turister från hela världen samlats för att lyssna till påvens jul budskap ”Urbi et orbi” som betyder ”till staden och till världen”.

Påven sade vidare i sitt budskap att när ett barn föds fylls man alltid av glädje och hopp. På julnatten nådde ett stort ljus jorden. ”Lux Magna” som man sjunger i dagens liturgi. Hoppets ljus som Maria och Josef först fick uppleva, tändes den natten för varje människa på jorden i alla tider. Gud är ljuset och i honom finns inget mörker.

Jesus blev mottagen av omsorgsfulla händer när han kom som ett barn på natten i Betlehem, fortsatte påven. Och idag när vi återigen firar vår Frälsares födelse, vem är beredd att öppna sitt hjärta för honom? Kristus har kommit för att skänka oss ljus och fred. Vem vakar och är beredd att ta emot det? Vem har tid att lyssna på ordet och omfamnas av hans kärlek? Hans fredbudskap riktar sig till alla. Det är till allas räddning han kommit.

Benedictus XVI återkom så till det han hade talat om under midnattsmässan, då han under sin predikan frågade oss om vi har tid för vår nästa som behöver oss? För en lidande som behöver hjälp? För en flykting som söker skydd? Han talade om hur mänskligheten å ena sidan väntar på Gud, men när han kommer finns det ingen plats för honom. Detta är en verklighet som fortfarande är aktuell. Men det finns de som tar emot Gud. Det finns de som med Marias kärlek, Josefs trohet och herdarnas ödmjukhet ser hans ljus och väljer att sprida det.

I Betlehems stall förenas himlen och jorden. Himlen har kommit till jorden. Men var är himlen på jorden? Frågar sig den Helige Augustinus i en jul meditation. ”Fader vår som är i himlen” Jo himlen, som är universums ädlaste kropp, som fader är i, är i de goda människornas hjärtan. Himlen hänvisar inte till en geografisk rymd, utan hjärtats rymd.

Må Kristus ljus skina och skänka tröst åt alla dem som befinner sig i misärens, orättvisans och krigets mörker, fortsatte Benedictus XVI under sitt jul budskap. Må det skina för alla dem, som ännu förnekas sin lagliga rätt till en mer säker tillvaro, till hälsovård, undervisning och till ett fast arbete. Må det skina för dem som nekas deltagande i det civila och politiska livet, skyddade från påtryckningar och från villkor, som förolämpar deras människliga värdighet.

Låt det skina för våldets offer. Offer i blodiga och beväpnade konflikter. Terrorism och våld i alla dess former förorsakar oerhört lidande för hela befolkningar, främst bland de mest sårbara grupperna såsom barn, kvinnor och äldre personer. Samtidigt trasar etniska, religiösa och politiska spänningar, rivalitet, motsättningar, orättvisor och diskrimineringar, sönder många länders inre strukturer, och de internationella rapporterna förvärras. I världen ökar även ständigt antalet immigranter, flyktingar och tvångsförflyttade på grund av de ofta återkommande naturkatastroferna, som ofta är en följd av miljörubbningar.

I dessa fredens dagar, går mina tankar framför allt dit, där vapnens buller genljuder; till de lidande länderna Darfur, Somalia, och norra delen av republiken Kongo, till gränsområdet mellan Eritrea och Etiopien, och till hela Mellanöstern, framför allt till Irak, Libanon, och till det heliga landet, till Afghanistan och Pakistan och till Sri Lanka och till Balkan trakten, och till alla andra kritiska situationer, som ofta glöms bort.

Må Jesusbarnet komma med lindring till dem, som befinner sig i kris, samt även inge vishet och mod till regeringarnas ansvariga för att söka finna mänskliga, rättvisa, och varaktiga lösningar Törsten efter mening och värden, som världen idag upplever, sökandet efter välstånd och fred, som utmärker hela mänsklighetens liv till de fattigas väntan på Kristus, sann Gud och sann Människa, besvarar Jesus på med sin födelse.All the contents on this site are copyrighted ©.