2007-12-25 16:35:17

Бенедикт ХVІ към Рим и целия свят: Нека с вяра и смирение примем Исус в нашите сърца, за да стопли нашите домове и дари на света надежда и мир


(25.12.2007) - На Рождество Христово, денят на идващия на земята мир, мисълта се отправя там, където отеква тътена на оръжията”: с тези думи Папа Бенедикт ХVІ изрази своето пожелание голямата светлина на Исус да „утеши всички онези, намиращи се в мрака на мизерията, несправедливостта и войната”. Своето рождевственско послание Urbi et Orbi (към града и към света) , Папата отправи от централната ложа на ватиканската базилика, като подчерта, че това историческо събитие е тайната на Божията любов към човечеството и вече повече от 2000 години продължава да задава въпроси към хората от всяка епоха и географско място. Повече от 90 телевизии по света предяваха пряко папското послание и благослов, който завърши с благопожелание на 64 езика.


“Alla sete di senso e di valore che avverte il mondo oggi, alla ricerca di benessere e di pace... „На жаждата за смисъл и стойност, която изпитва съвременния свят, на търсенето на благоденствие и мир за човечеството и очакванията на бедните, Христос – истинския Бог и истинския човек – отговаря със своето Рождество”. Така Бенедикт ХVІ призова отделните хора и нации да не се страхуват да приемат Христос и Неговата „ прекрасна светлина”, която озарява хоризонта на човечеството.


Бенедикт ХVІ посочи и местата по света, където все още няма мир, наричайки ги „мъченически земи, като "Дарфур, Сомалия, северната част на Демократична република Конго, границита между Еритрея и Етиопия и целия Близък Изток, специално Ирак, Ливан и Светата земя. Също така Афганистан, Пакистан, Шри Ланка и Балканите и припомни, че съществуват още много кризисни зони и ситуации по света, които „за съжаление все още са забравени”.


“Il Bambino Gesù porti sollievo a chi è nella prova e infonda ai responsabili di governo ..
„Нека Младенеца Исус - каза Папата - донесе облекчение на всички страдащи и внуши на правителствените ръководители мъдрост и смелост в търсенето на хуманни, справедливи и трайни решения”. Светлината на Исус да озари и „всички ония на които все още се отрича законното право на здравеопазване, образование и работа”, както и намиращите се в условия, „оскърбяващи човешкото достойнство”; „жертвите на тероризма и на насилие от всякакъв вид, най-вече децата, жените и възрастните”.


„Етническите, религиозните и политическите напрежения – изтъкна Папата - нестабилността, съперничеството и противопоставянията , несправедливостите и дискриминациите, нараняват вътрешната тъкан на много страни, а международните отношения се изострят”. С поглед отправен към света, Бенедикт ХVІ спомена мигрантите, бежанците и изселниците, които са резултат също и на „природни катастрофи, вследствие на обезпокояващо отношение към околната среда”.Но за да се разпознае Христовата светлина, даряваща мира – поясни Папата – са нужни две условия: вяра и смирение.


“I piccoli, i poveri in spirito: ecco i protagonisti del Natale, ieri come oggi...
Както „малките и бедните по дух”, които са „главните действащи лица на Рождество Христово – както преди 2000 години, така и днес – „неуморими строители на Неговото Царство на справедливостта, любовта и мира”. Както смирението на Мария, „повярвала в думите на Господа и преклонила се първа в яслата пред плода на своята утроба”. Както и праведния Йосиф, „имал смелостта да бъде послушен на Господа, отколкото да запази собствената си репутация”. Както пастирите, „бедни и анонимни”, които приемат небесното послание и веднага се отправят към новородения Бог.


„Само Христовата светлина може да даде на хората истинския мир”, подчерта Папата. „Ето защо, всяко човешко поколение е призвано да посрещне Бог , който във Витлеем стана човек заради нас”. „Христос идва за всички – допълни Бенедикт ХVІ – за да дари Себе си като сигурна надежда за спасението”.


…Entri nei nostri cuori, rischiari e riscaldi le nostre case, porti serenità e speranza nelle nostre città, dia al mondo la pace...
На всички, към града Рим и към целия свят, Папата пожела Младанеца Исус „да влезе в нашите сърца, да стопли нашите домове и дари нашите градове със спокойствие и надежда, а на целия свят да дари мир”.


Заедно със своя апостолически благослов и пълна индулгенция за опрощаване на греховете, Бенедикт ХVІ отправи рождевственски поздрави на 63 езика, между които и български.

All the contents on this site are copyrighted ©.