2007-12-21 14:03:16

Israelier och palestinier har kapaciteten att leva i fred, säger patriarken av Jerusalem i sitt julbudskap


Hoppet lever i oss därför att Gud är med oss. Vårt hopp lever vidare i vardagens många prövningar, under ockupationer, i osäkerhet och i berövande. Gud är med oss. Detta skriver Patriarken av Jerusalem, Mons. Michel Sabbah i sitt jul budskap i år, i vilket han vill påminna oss om att Gud inte har övergett oss.

Gud blev människa för att vi ska veta att vi inte är ensamma. Att vi inte är övergivna framför alla de utmaningar som det Heliga landet står inför. Gud är med oss för att påminna oss om kärlekens bud, en kärlek som gäller för alla och som Jesus skänkte oss i Betlehem. Detta bud gäller fortfarande. Det handlar om att se Guds ansikte i alla människor, oberoende av nationalitet och religion. Kärlekens bud är kapacitet att förlåta och samtidigt förvänta sig det som Gud har skänkt oss; att vårt liv, vår värdighet, vår frihet och vår mark respekteras. Kärlekens bud uppmanar oss att skänka vår kärlek, och dela de utsattas och de svagas bördor.

Även i år firar vi julen i längtan efter freden, som verkar omöjlig, fortsatte patriarken. Israeliter och palestinier har kapaciteten att leva i fred. Men för att kunna uppnå freden, måste de först vara övertygade om att de är lika värda, att de har samma rättigheter och samma skyldigheter. Guds väg är inte en våldets väg, vare sig det är en stat eller extremister som uppbådar det.

Konflikten i det Heliga landet har lett till oordning och förvirring i hela mellanöstern. I Libanon och i Irak tycks de onda krafterna vara tygellösa. Men även om det är så, tror vi inte att Gud har övergett oss till dessa onda krafter, och jag uppmanar varje man och varje kvinna av god vilja, att återvända till den väg som leder till den goda samlevnaden, där mening och respekt råder. Gud har lagt sin godhet i alla hjärtan, och det är därför som vi måste inse att vi har kapaciteten att agera väl, fredligt och gott.

Hitintills har vi inte uppnått freden av det enkla skälet att vi inte har velat det. Under de senaste veckorna har nya fredsförhandlingar påbörjats, men för att de ska föra något med sig måste det framför allt finnas en stark vilja att skapa fred. Den som har makten i sina händer har som plikt främja de rätta lösningarna och de måste ha modet att driva dem. Är man satt att styra har man plikten att styra rättrådigt.

Det Heliga landet tillhör alla människor och de som tror att lösningen ligger i att dela upp landet i stycken mellan de tre religionerna och de två folkslagen, misstar sig. Varje stat som utesluter en annan diskriminerar dess rättigheter, och undervärderar de som är troende av en annan religion. De som vill göra så går rakt emot det som gör det här landet heligt nämligen kapaciteten att respektera, älska och ta emot alla de som lever i detta land, bortsett skillnaderna.

I slutet av sitt budskap nämner även patriarken Sabbah de svårigheter som ordensmän och präster möter då de söker uppehållstillstånd i det Heliga landet. Är man stat i det heliga landet är man inte vilken stat som helst utan man har då skyldighet att tillåta dem vars tro knyter dem till landet, att utöva sina plikter och rättigheter knutna till tron. Därför bör denna stat utöva det passande mottagande som alla har rätt till. Med dessa ord avslutade patriarken av Jerusalem mons. Michel Sabbah sitt jul budskap i år, medan han önskade alla en förnyad tro som hjälper dem att leva bättre.
All the contents on this site are copyrighted ©.