2007-12-21 15:38:33

Страдащите от писихически увреждания трябва да се ползват със своите неприкосновени права


(20.12.2007) Днес по инициатива на Организацията на Обединените Нации се чества Деня, посветен на правата на страдащите от психически смущения. Както определи неотдавна Папата става дума за “една спешна социално-санитарна нужда и права”. Проф. Муницца – Председател на италиянската асоциация на лекарите психиатри определя, че семействата, където има болен от шизофрения или други по-леки форми на пихически увреждания, носят на гърба си голям товар и често не получават необходимата грижа и помощ от здравно-санитарните органи. Един такъв психически болен – допълва той – често създава сериозни проблеми на заобикалящите го, както това се случва в повечето случаи при хроническите патологии. Нужно е – обобщава той – тези семейства и тези болни да бъдат сериозно подкрепяни от националните санитарни служби, защото не рядко, помощ се отдава само от доброволните организации, между които са и енорийските служби, с дълг за социален принос в живота на обществото”.
All the contents on this site are copyrighted ©.