2007-12-20 11:54:41

Монс.Алдо Джордано (CCEE): Религиозното обучение има все по-важна роля в Европа


(20.12.2007) - Независимо различния религиозен опит и различно законодателство, ролята на религиозното обучение в Европа става все по-важна, предвид разпространяващата се антирелигиозна култура, която смята религията за частен факт, незаслужаващ обществено пространство. Това е мнението на монс. Алдо Джордано, председател на Съвета на Европейските Епископски Конференции (CCEE) изразено пред агенция SIR след провелия се в Рим симпозиум за религиозното обучение в Европа. Според него, религиозното обучение е наложително за разбиране на идентичността, действието, изкуството, историята и културата на един народ. Религията, допълва монс. Джордано, дава отговор на възлови въпроси за човека, смисъла на живота, съжителството между народите и освен това към нея се забелязва обновен научен и обществен интерес. За монс. Джордано религиозното обучение е наука, изучаваща религиозния факт и затова има „научността” на другите предмети и изисква компетентни преподаватели с религиозен опит. „Съпоставянето с плуралистичното и мултирелигиозно общество – продължава монс. Джордано – поставя въпроса за избора между конфесионално обучение, според изповядващата се от мнозинството религия в една страна, диференцирано обучение, според различните конфесии или пък неутрално обучение от етически тип, което може да бъде подходящо за всички”. „Убедени сме – подчертава председателят на Съвета на Европейските Епископски Конференции – че най-добрия път е конфесионалното обучение, според изповядващата се от мнозинството религия в съответната страна, която най-много е допринесла за формирането на нейната култура и идентичност”. Монс. Джордано допълва, че като научна дисциплина, религиозното обучение "на методологично ниво би трябвало да се задълбочава върху един аспект, отколкото на общата информация”. „Придобиването на една гледна точка от конфесионален тип, обобщава монс. Джордано – дава възможност за откритост към другите верозизповедания и религии, към едно етическо измерение и подходящо отношение към невярващите.


All the contents on this site are copyrighted ©.