2007-12-19 16:00:07

Den goda samariten vill hjälpa de mest utsatta av de aidsjuka


Den 23 september år 2004 grundade Johannes Paulus II stiftelsen ”Den gode Samariten”, och la ansvaret för stiftelsen i det påvliga rådet för sjukvårdens själavårds händer. Stiftelsens mål är att ekonomiskt stödja de aidssjuka, de mest behövande och utsatta av dem. Varje år, i juletid, går stiftelsen ut med en kampanj för att samla in pengar till verksamheten som främjar aidssjuka världen över. Årets kampanj har som slogan ”lägg en kunglig gåva under julgranen”. Och visst är det så, man kan inte få en större julklapp än den som man ger bort. Våra största skatter i vårt liv är ju just det som vi har gett.

Kardinal Javier Lozano Barragan, är ansvarig för det påvliga rådet för sjukvårdens själavård, och han säger att stiftelsen vill fungera som en bro som förenar generositeten och den goda viljan med de behövande och sjuka, och då framförallt aidssjuka. Stiftelsen tar naturligtvis emot bidrag året runt men denna period av året är passande, eftersom adventstiden representerar just en period då vår generositet uppmanas och vi ger varandra gåvor.

Vi vill hjälpa alla barn som redan från födelsen är hotade av aids. I världen finns det över 33 miljoner människor med sjukdomen, och vi vill framförallt hjälpa dem som ingen annan hjälper. ”Men vad kan vi göra för dem, kan man undra.” Det handlar om primär hjälp; mediciner. Mediciner under ett år för en aidssjuk kostar 150 euro. 12,50 euro är en månads liv, och det är en stor julklapp för många. Vi riktar vår hjälp i år till aidssjuka i Ghana, Chad och Nepal. I år insjuknade 2,5 miljoner människor i aids, och omkring 400000 dog. Det är skrämmande höga siffror.

Många frågar oss varför vi inte arbetar med förebyggandet av sjukdomen och sanerar sjukdomens ursprung, avslutande Kardinal Barragan. Det är naturligtvis mycket viktigt men när man står framför en bilolycka agerar man, istället för att börja studera trafikreglernas brister.
All the contents on this site are copyrighted ©.