2007-12-19 17:10:50

Om sanningens ljus släcks. blir livet mörkt och vi blir utan kompass för att gå vidare, sa Påven vid onsdagens audiens


Via Conciliazione var i dag ett myller av människor på väg till audiensen. De var klädda i folkdräkter och bar flaggor och mössor som visade varifrån de kom. Som vanligt blev audiensen, den sista före jul, en glad folkfest. Benedictus XVI talade om vad som låg hjärtat nära, om Kristi födelse och om vikten av att förbereda oss i bön för denna händelse. Advent är en tid av glädjefylld förväntan i vilken vårt hopp och hela mänsklighetens hopp ska finna den fullkomlighet i frid och frälsning som bara Gud kan ge. ”Att vänta i glädjefyllt hopp på Herrens ankomst innebär även att förbereda hans väg och välkomna honom som Guds son som blivit förkroppsligad liksom som sanningen som ger mening till varje människas liv. Hur viktigt är det inte att utropa detta mysterium i dess hela frälsande makt. Marias son, född i Betlehem är ljuset som belyser våra liv, vägen som leder till mänsklig fullkomlighet.
Den goda nyheten om vår frälsning i Kristus måste spridas i en värld som längtar efter hans budskap om försoning, solidaritet och hopp. Må denna jul bli ett firande av frid och glädje för alla, glädje över fredsprinsens födelse. Låt oss tillsamans med Maria och Josef stanna upp inför det nyfödda barnet i krubban. Må vi genom Jungfru Marias böner växa i kunskap om och kärlek till Kristus, frälsaren. Påven kommenterade även tomheten och ytligheten i det privata och officiella livet i en värld som blir alltmer kaotisk och även fylld av våld, något som vi måste konstatera dag för dag. Om sanningens ljus släcks, sa Påven, blir livet mörkt och utan kompass för att komma vidare. Må våldet besegras av kärlekens makt, må konflikterna lämna plats åt försoningen.
Påven utryckte även förhoppningen att alla våra önskningar om God Jul ska bli förverkligade i vårt dagliga livs alla olika situationer. Han bad vidare alla att bedja för att mänskligheten ska kunna besegra både gamla och nya former av fattigdom.
Påven slutade med att önska alla med resp anhöriga en God Jul.
Från Vatikanen får vi idag veta att det även var årets sista audiens . Under år 2007 har Påven hållit 44 allmänna veckoaudienser. Det är glädjande att audienserna kallat samman ett så högt deltagarantal som under det gångna året, totalt kom nämligen 624 000 personer.
Till dagens audiens hade det kommit circa 5 000 personer från världens alla länder. Bara från Mexico kom en delagation 500 man stark för att presentera utställningen ”Mexikansk jul” i Audienshallen. Detta för att påminna om att de diplomatiska förbindelserna mellan Vatikanen och Mexico i år firar 15 år. Påven välsignade här julkrubbornas olika figurer. Efter audiensen fick Påven även ta emot en modell av den nya kyrkan som byggs i Fatima.

All the contents on this site are copyrighted ©.