2007-12-18 18:41:49

От Ватикана стартира кампания за болните от СПИН в Гана, Чад и Непал


(18.12.2007) - "Положи един дар под коледното дърво" е призивът, който отправя тази година откритата кампания инициатива на Фондацията “Добрият Самарянин”. Тя ще се стреми да събере парични средства за борбата с болестта СПИН. През 2004 год. се поставят основи на учредената от Йоан Павел ІІ Фондация, която се ръководи пряко от Папския Съвет за здравно-санитарната дейност. Но да чуем от неговия Председател, кард. Ксавиер Лозано Бараган, нещо повече за тази хуманитарна инициатива, обединяваща хората с добра воля и католическите общности в света:

********
“Учредената по желание на Папата поляк организация обединява за борба с тази все още смъртоносна болест и всички дарения, които Фондацията получава в течение на година са насочени към същата цел. През настоящото време, което ни въведе в Адвента, т.е. в очакване раждането на Младенеца Исус, християнските сърца са още по-силно предразположени за благотворителни дела, едно от които е именно това, да се подпомагат акциите за изкореняването на опасната зараза и нейното разпространяване”.

“Ние – допълва кард. Бараган – които сме чеда на католическата Църква, силно желаем да отдадем ефикасна помощ на страдащите от болестта СПИН и най-вече да сме от полза за децата, които се раждат под тази същата заплаха и които никой не подпомага. Не бива да забравяме – подчертава църковният йерарх – че страдащите в света от СПИН са повече от 33 милиона, много от тях, преживяващи в мизерни условия и без възможността да се лекуват”.

Кард. Бараган дава някои обяснения, които шорикарат всеки от нас, живеещите без този проблем и в значително задоволени нужди. Оказва се, че за една година, за лекарствата за един болен от СПИН са необходими само 150 евро. Думата “само” не е излишна, защото човек ако си зададе въпроса: “колко похарчва годишно за почти ненужни неща и колко евро се употребяват за удоволствия, без които няма да наруши своето физическо и психическо равновесие”, всеки от нас ще разбере, че е способен, да бъде една капка в океана за тази така важна кампания.

“Разбира се – определя кард. Бараган – не е задължително вноската да е цялостна, т.е. може да се започне и със само 10, 15 евро, с които във всеки случай, някой в света ще може да се лекува цял месец и която помощ ще му даде възможността да живее повече от отреденото при лишение от лекарства. По този именно повод, Фондацията кани всеки, който желае да вложи своя дял в тази хуманитарна мисия символично да положи един дар под коледната елха, като изпрати желаното на посочения адрес":

БАНКОВ ЧЕК, АДРЕСИРАН ДО: CARDINALE JAVIER LOZANO BARRAGAN, PRESIEDENTE DELLA FONDAZIONE “IL BUON SAMARITANO”, PALAZZAO S.PAOLO, CITTA DEL VATICANO

ПРЕВОД ПО БАНКОВ ПЪТ: L’INSTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE (I.O.R.) DELLA SANTA SEDE, във валута $USA, на сметка номер: (C/C N. 14824.007) ако сумата е в Евро, на сметка номер: (C/C N. 14825.008)

С ПРЕВОД ЧРЕЗ ПОЩЕНСКИ ЗАПИС: PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PASTORALE DEGLI OPERATORI SANITARI, VIA DELLA CONCILIAZIONE, 3
00193 ROMA – CAUSALE: BUON SAMARITANO PER I MALATI DI AIDS”, номер на сметка: (N. 63353007)

Кард. Бараган пояснява, че сумите ще бъдат употребени за болните от СПИН в страните: Гана, Чиад, Непал, на чиито страдания е свидетел Бога Отец, а от света често те за забравяни. Църковният йерарх допълва, че статистиките, които се получават от официалните доклади на ООН са алармиращи и предвиждат едно разширяване на епидемията, което ще изведе до над 36 милиона болни от СПИН.

“Всяка година – определя кард. Бараган – умиращите от тази болест са поне 2 милиона и 400 хиляди. За изготвяне на ефикасна ваксина е нужно още време, но важното е, че проучванията продължават с надежда за предстоящ успех в този сектор. Само преди един месец – приключва църковният йерарх – имах среща с Апостолическия Нунций в Гана, който за моя голяма радост донесе вести от центъра там, ръководен от монахини, в който са приютени близо 100 болни от СПИН. Оказва се, че докато преди, месечно умиращите в центъра са стигали до 30, днес те са само 2ма или 3ма. Следователно, всичко това се дължи на милосърдното сътрудничество на хората с добра воля, на всички нас, християните, които ще положим един дар под коледната елха”.
Ред. Кр. Кемалова
 All the contents on this site are copyrighted ©.