2007-12-14 13:34:00

Публикуван е първият учебник по каноническо право на български език


(14.12.2007) - Книгата на отец Стефан Манолов озаглавена “Църковно устройство” бе представена на 13 декември от 18,30 часа в зала “Пресвето сърце Исусово” при енория “Свети Лудвиг” в гр. Пловдив. Това е първият по рода си учебник по каноническо право, който излиза от печат на български език. Представянето на книгата на отец Стефан уважиха Негово Високопреосвещенство монсеньор Георги Йовчев, отец Любомир Венков, сестри от различни конгрегации и миряни.

Книгата “Църковно устройство” не представлява научно изследване или монография, но е систематичен учебник по каноническо право, който със своите дефиниции и понятия има за цел да обясни основните принципи- божествени или човешки- и организационните юридически механизми, посредством, които Църквата се устройва като общество на верните в Христа; както и да представи някои от съществуващите управителни органи, институции и длъжности, които изграждат конституционната йерархическа структура на Католическата Църква на вселенско и на местно ниво. Заради своята комплектност книгата разглежда и въпроси, които не са от чисто канонически характер, като например Държавата-град Ватикан; прави някои съпоставки с длъжности и органи на управление в Българската Православна Църква; и дава отделни препратки към законодателството на Република България.

Текстът на книгата е структуриран във въведение от Софийско-Пловдивския епископ Георги Йовчев, пролог от монс. Ариета, обща част, специална част, речник и библиография в общ обем от 340 страници.

Първо на вниманието на читателя се предоставя въведение от Негово Високопреосвещенство монсеньор Георги Йовчев, който отбелязва, че “Тази книга е учебник за принципите на каноническото право на Църквата и е средство за опознаване на структурата и основните функции на йерархията и миряните, с една-единствена цел ефикасното спасение на вярващите в Христа Господа”.

Също така Софийско-Пловдивският епископ отбелязва и новото, което ни се предлага, а това е нова терминология, изкована от автора на книгата, защото до този момент не сме имали такава. Негово Високопреосвещенство изтъква още, че “Там, където се следва каноническото право, има справедливост, а където има справедливост има мир, дълбок мир, произтичащ от правото.


Следва пролог на италиански език от Мон. Проф. Хуан Игнасио Ариета- Секретар на Папския съвет за законодателни текстове, бивш декан на Института по каноническо право във Венеция. Именно от периода на обучението на отец Стефан в Института датира познанството и приятелството му с проф. Ариета. В своето изложение Монсеньор Ариета говори за еклезеологията и представя книгата.


В увода на общата част се разглежда правото като понятие и темите: Божествено право, Човешко право, Светското право, Църковно (каноническо) право, Преглежда се развитието на каноническата наука и се разглеждат отраслите на каноническото право. В последната част на увода се разглежда Църковното устройство и организиране на Църковното устройство.


Общата част разглежда "Църква" и "Църковна власт". В "Църква" са включени темите: верни, миряни, духовници, монаси, църковни тела, юридически акт. В "Църковна власт" са разгледани: Управителна власт, Законодателна власт, Съдебна власт, Изпълнителна власт и Църковни длъжности и пълномощия.


Специалната част е посветена на: Вселенска власт и Местна власт. Има Речник на използваните термини- от латински с превод на български език. Следва Библиография, като списъкът на използваната литература е обособен по документи и книги.


В изготвянето на текста авторът е използвал консултантите: отец Йовко Пищийски- също специалист по каноническо право, Димитър Радев- адвокат по гражданско право и Душан Пардел- колега на отец Стефан от Института по каноническо право.

Авторът Отец Стефан Манолов е изучавал каноническо право в Института по каноническо право “Св. Пий Х” във Венеция - филиал на Папския университет “Светия кръст” в Рим. След приключване на тригодишния период на обучение защитената научна степен от отец Стефан е лиценциат по каноническо право с дисертационна теза “Правното положение на пасторалния асистент”. С постановление на Софийско-Пловдивския епископ Георги Йовчев той е назначен от 2005 година за генерален викарий. В този контекст изучаването на каноническо право е в тясна връзка с длъжността му, а и неговите научни интереси са именно в тази насока.


Отец Стефан Манолов води лекциите в курса по каноническо право. “Църковно устройство” съдържа всички негови лекции. Генералният викарий е споделял, че е създал курса с желанието да предаде своите знания. По негови наблюдения в България повечето хора от областта на светското право се интересуват от конституционното каноническо право. През първият семестър от едногодишното обучение бяха разгледани принципите и механизмите на изграждане на църковното устройство. Занятията през втората част на курса обхващат църковните органи и длъжности.


Въпросът какво е подтикнало автора за създаването на тази книга няма еднозначен отговор, тъй като причините са много. Този учебник е в помощ на участващите в курса по каноническо право. Чрез книгата се изгражда терминология на базата, на която биха могли по- лесно да се пишат и други книги. Друга причина също така е, че до този момент няма публикувано нищо по каноническо право. Авторът има намерение да бъде създадена библиотека по каноническо право, а това е първата книга от тази библиотека. И разбира се, не на последно място самият автор, пишейки в тази материя задълбочава своите знания.

Книгата “Църковно устройство” би могла да бъде полезна като източник на знание не само на изучаващите каноническо право в курса, но и да намери по-широко приложение например в светското право, също така да бъде в помощ на верните и на тези, които пишат в тази тематика. Би могла да бъде полезна на всички, които желаят да използват правилните термини- да говорят и пишат правилно канонически, тъй като ни се предлага нова терминология за каноническото право на български език. Цялостният процес по създаване на книгата е отнел една година.
Жана Стоева


All the contents on this site are copyrighted ©.