2007-12-14 16:57:14

Нов ватикански документ за евангелизацията, за да се избегне опасността от религиозния релативизъм


(14.12.2007) - На пресконференция във Ватикана бе преoставена „Доктринална нота” на Конгрегацията за доктрината на вярата относно „някои аспекти на евангелизацията”. Документът, одобрен от Папа Бенедикт ХVІ, изтъква нуждата от известяване на Евангелието на всички хора, за да се избегне опасността от религиозния релативизъм и религиозното безразличие. Съдържанието на документа бе представено на журналистите от кардинал префекта на ватиканското ведомство, Уилям Левада, заедно с неговия секретар, архиепископ Анджело Амато. Сред присъстващите във Ватиканския пресцентър и кардинал Иван Диас, префект на Конгрегацията за евангелизацията на народите и кардинал Френсиз Ариндзе, префект на Конгрегацията за божествения култ и дисциплината на тайнствата.


*********
„Известяването и свидетелстването на Евангелието е първата задача на християните към всеки човек и към цялото човечество - се чете във ватиканския документ – тъй като са призвани да комуникират на всички Божията любов, проявена изцяло в единствения Спасител на света, Исус Христос”. Тези думи на Папа Бенедикт ХVІ в началото на документа потвърждават зачитането на религиозната свобода, правото на всеки човек да познае спасителната истина и дълга да я разпространи, което е задача за всеки християнин. В документът се говори за „нарастващо объркване, което подтиква мнозина да не следват мисионерската заповед на Господа”, сякаш това е „атентат срещу свободата на другите” или „нетолерантно отношение”. За други, продължава нотата , би било достатъчно предложението за едно свидетелство от социален характер или „да се помогне на хоата да бъдат повече хора или по верни на собствената си религия”. Трябва да се подчертае обаче, че „Църквата... е необходима за Спасението”, истина, която не противоречи на факта, че „Бог желае всички хора да бъдат спасени”. Въпреки, че не християните могат да се спасят посредством благодатта на Бог, коята дарява чрез „неговите пътища”, Църквата не може да не има предвид, че на тях им липсва най-голямото благо на този свят: да познаят истинския Божи лик и приятелството с Исус Христос”. „Да се живее в мрака, без да се познае истината по тези въпроси – продължава ватиканския документ – е зло, чийто произход е са страданията и робството, имащи понякога драматичен характер”.


„Днес легитимния плурализъм на позициите – подчертава ватиканската нота – отстъпва мястото си на един недиференциран плурализъм, базиран на твърдението, че всички позиции са равностойни. Освен това, че „зачитането на религиозната свобода и нейното насърчаване не трябва по никакъв начин да ни направят безразлични към истината и доброто”. От друга страна, допълва документът – „религиозната свобода е право, което за съжаление в някои части на света, не е още законно признато, а в други страни изобщо не се зачита”.


Относно икуменизма, документът призовава за сътрудничество с другите християнски вероизповедания в духа на зачитане на техните традиции, но изключвайки всяка форма на „ обърканост”. По скоро трябва да се насърчава „диалога на милосърдието и истината”, което обаче не освобождава от „отговорността да се известява пълнотата на католическата вяра на другите християни, без да отстъпи пред обвиненията от прозелитизъм”.


Църквата няма за цел никаква власт – подчертава ватиканската нота – а желае „всички хора да имат пълнотата на истината и средствата на спасението, за да влязат свободно в славата на Божи чеда”.
All the contents on this site are copyrighted ©.