2007-12-13 18:43:10

VI. konvencija katoličkih studenata


U Rimu je ovih dana održana VI. konvencija katoličkih studenata, koji ove godine raspravljaju o temama suradnje i solidarnoga razvoja. Konvencija je završila 13. prosinca, tradicionalnim božićnim susretom mladih sa Svetim Ocem na Trgu svetoga Petra. „Europa i Amerika zajedno za izgradnju civilizacije ljubavi“, tema je tog skupa na kojemu se okupilo oko 100 izaslanika s ta dva kontinenta, među kojima više od 80 sveučilišnih kapelana.
Jedan od izazova je ne podleći kompromisima s relativizmom, - kazao je don Dominik Querimi, albanski predstavnik. Važno je imati puno hrabrosti kako bi se išlo protiv struje u sveučilišnoj sredini, u kojoj postoji krivo protumačeni laicizam. To je izazov s kojim se mladi trebaju suočiti, jer samo oni to mogu učiniti – napomenuo je don Dominik. Na raspravama održanima prošlih dana na Papinskome lateranskom sveučilištu razgovaralo se i o projektima usmjerenima na jačanje suradnje među europskim i američkim sveučilištima. Prvi je cilj unijeti kršćansku stvarnost u akademski svijet, i to kao prijedlog, putom pomirenja vjere i razuma, na što je uputio Sveti Otac. Simbol toga hoda katoličkih studenata jest Gospina ikona Sedes Sapientiae. Ikona, koju je mladima darovao Ivan Pavao II. 2000. godine, danas hodočasti sveučilištima u cijeloj Europi. Na svršetku današnjega tradicionalnog božićnog susreta Svetoga Oca sa studentima, ikona će biti povjerena rumunjskoj mladeži.All the contents on this site are copyrighted ©.