2007-12-13 18:44:33

Iako su zasnovani na uzajamnome poštovanju, odnosi između Svete Stolice i Europske unije opterećeni su brojnim različitim gledištima


Iako su zasnovani na uzajamnome poštovanju, odnosi između Svete Stolice i Europske unije opterećeni su brojnim različitim gledištima. Zabrinutost Svete Stolice posebice se odnosi na nepriznavanje europskih kršćanskih korijena, financijsku potporu znanstvenome istraživanju na embrijima, na priznavanje drugačijih oblika obitelji i na zakone o pobačaju i eutanaziji. Govoreći o odnosima Svete Stolice s Europskom unijom Luis Miguel Leitão Ritto, prvi veleposlanik Europskoga povjerenstva pri Svetoj Stolici, od 2004. godine stalni predstavnik Europske unije pri FAO-u u Italiji, rekao je kako su 1970. godine uspostavljeni odnosi između Svete Stolice i Europske zajednice. Tijekom vremena su se intenzivirali, zasnivajući se na uzajamnome poštovanju i razumijevanju. Sveta je Stolica 1970. godine imenovala apostolskoga nuncija pri Europskome povjerenstvu. Povjerenstvo je 2006. godine odlučilo imenovati rezidencijalnoga predstavnika, ne samo poradi punoga reciprociteta nego i stoga što su odnosi tijekom godina intenzivirani i ojačani. Stoga je predstavnik Europskoga povjerenstva pri organizacijama Ujedinjenih naroda u Rimu također imenovan prvim veleposlanikom pri Svetoj Stolici – istaknuo je Ritto.
Na novinarovu primjedbu kako nisu uvijek bili dobri odnosi, rekao je to nije točno što potvrđuje uzajamno poštovanje i razumijevanje. Naravno da se ne slažemo u svemu, ali to nije priječilo srdačan i probitačan dijalog u svim pitanjima od zajedničkoga interesa. Veoma cijenimo prinos Svete Stolice u izgradnji Europe utemeljene na miru, demokraciji i zajedničkim vrednotama. Neizmjerno smo zahvalni za potporu najprije Ivana Pavla II. potom Benedikta XVI. u izgradnji današnje Europe – istaknuo je veleposlanik i dodao kako se slaže da u budućem Europskom ustavu nije dana dovoljna važnost kršćanskim korijenima, što je naprotiv bila želja Svete Stolice i drugih kršćanskih organizacija. Ipak, valja istaknuti kako je u uvodu rečeno da se Unija nadahnjuje na kulturnoj, vjerskoj i ljudskoj europskoj baštini. Iz te baštine potječu opće vrednote nedirljivih i neotuđivih prava osobe: sloboda, demokracija i jednakost svih pred zakonom. Tom se izjavom s pravom priznaju naši vjerski, kulturni i ljudski korijeni o čemu valja voditi računa kada se govori o Ugovoru koji izričito predviđa dijalog s Crkvama i vjerskim organizacijama. Osim toga, Povelja o temeljnim pravima štiti vjersku slobodu – istaknuo je veleposlanik.
Osvrnuvši se na pobačaj, razvod brak, istospolne brakove, te na istraživanje na ljudskim embrijima, rekao je kako Europska unija nije mjerodavna za ta pitanja. Svaka članica ima pravo donositi zakone u skladu s Ustavom, Poveljom temeljnih prava i načelom ne diskriminacije. Mogu potvrditi kako članice s velikom pozornošću prate demografsko stanje u Europi i usvajaju primjerene mjere. Postoji zajednička volja stvoriti društvo po mjeri obitelji, u tome smislu usvajaju se zakoni koji će jamčiti obiteljski život, materinstvo i očinstvo. U skladu s tim načelima, članice su usvojile odluke Međunarodne konferencije Ujedinjenih naroda o stanovništvu i razvoju, održane 1994. godine u Kairu, a priznato je na Međunarodnoj konferenciji o ženi, održanoj 1995. godine, da je „Konsenzus iz Kaira“ bio pobjeda za dostojanstvo žene jer je omogućio tijesnu vezu između razvitka i porasta stanovništva. Apsolutno nije istina da Europska unija promiče pobačaj i umjetnu oplodnju. Svi imaju pravo kritizirati primjenu zakona, ali se mora priznati da su ti zakoni iskren pokušaj kako bi se pomoglo građanima u sučeljavanju s teškim okolnostima. Europska unija teži pravednome društvu koje će se brinuti za svoje građane, a zakoni se usvajaju nakon podrobnih i pozornih rasprava. Ne treba zaboraviti da je u Uniji na snazi demokracija, poštovanje zakona i ljudskih prava – rekao je veleposlanik.
U Europskoj uniji se svakih 25 sekunda pobaci jedno dijete, a svakih trideset razvede brak. Pobačaji su u stalnom porastu u zemljama gdje je pobačaj legaliziran: u Italiji se godišnje učini 140 tisuća pobačaja, u Španjolskoj 90 tisuća, a u Engleskoj čak 400 tisuća. U zemljama gdje pobačaj nije legaliziran, primjerice u Poljskoj je u 2005. godini bilo samo nekoliko desetina pobačaja. Zašto Europska unija prisiljava Poljsku na legaliziranje pobačaja – zapitao je novinar. Europska unija nije mjerodavna za pobačaj, odgovorio je Veleposlanik i dodao kako je važno to što je Europska unija u posljednjih pedeset godina učinila na socijalnome i ljudskom području, području ljudskih prava; uloženi napor u zaštiti žena, djece, starijih osoba i marginaliziranih skupina. Unija je postigla visoki stupanj civilizacije, priznate u čitavome svijetu. Naša borba protiv smrtne kazne to potvrđuje – istaknuo je veleposlanik.
Osvrnuvši se na suradnju rekao je kako Europska unija i Sveta Stolica dijele zajedničke vrednote, poglavito one koje se odnose na ljudska prava i dostojanstvo ljudskoga bića. U promicanju demokracije, snošljivosti i mira u svijetu mogla bi se povećati suradnja. Uostalom, koristeći se svojim prošlim iskustvima, mogli bismo zajedno raditi na pomirbi naroda potičući uzajamno poštovanje unatoč različitostima kultura i religija. Moramo pridonijeti uspostavi snošljivosti u svijetu, u kojemu će svi, bez obzira na vjeru, jezik i tradiciju, raditi i zajedno živjeti. Moguće je povećati suradnju i u međunarodnim organizacijama, poglavito u Ujedinjenim narodima. Unija i Sveta Stolica brane višestrani sustav Ujedinjenih naroda i njihovu borbu protiv siromaštva, bolesti, gladi u svijetu, zauzimaju se za postizanje milenijskih ciljeva, dajući prednost obrazovanju i zdravstvu. Želio bih istaknuti da je Europska unija poduprla kampanju Svete Stolice za brisanje vanjskoga duga najsiromašnijih zemalja, slijedom toga je oprostila dug nagomilan u posljednjih šest godina. Na koncu ističem veoma dobru suradnju s Caritasom i nevladinim katoličkim organizacijama zauzetim u razvojnim projektima – zaključio je veleposlanik Ritto.All the contents on this site are copyrighted ©.