2007-12-13 16:23:24

Борба срещу насилието посредством възпитанието на младите в мир: насърчение на Папата към 7 новоназначени посланици приети във Ватикана


(13.12.07) Възпитание в мир, междурелигиозен диалог, борба против СПИН, устойчиво развитие: тези са някои от силните теми, на които се спря Бенедикт ХVІ на аудиенцията със седем новоназначени посланици. Става въпрос за дипломатическите представители на Тайланд, Сейшел, Намибия, Гамбия, Суринам, Сингапур и Кувейт. Към тях Папата отправи едно общо слово, в които подчерта диалогът да надделява над насилието, а желанието за мир да надвишава индивидуализма за намаляване на напрежението и омразата, спъващи помирението на обществото. Папата отправи апел към правителствата на държавите да правят всичко възможно за “възвръщането на надеждата на тези народи, които са призвани да водят”.

Puissent-elles prendre en compte leurs aspirations...

 
Призова ги да “държат сметка за най-дълбоките въжделения на своите народи и да правят така, че да могат да се ползват от природните и икономически богатства на своята страна, съгласно принципите на справедливост и равноправие”. Папата се спря и на значението на цялостното възпитание на младите поколения. Предизвикателство, на което Светият Отец отдели широко място.

En effet, il ne suffit pas d’une formation technique...

 
Днес, обърна внимание, “не е достатъчна само една техническа и научна подготовка”, за да се направи от жените и мъжете хора “отговорни” в семейството и в различните сфери на обществото. Необходимо е, каза, “да се привилегирова възпитание, основаващо се на човешките и морални ценности, което ще позволи на всеки от тези младежи да има доверие в самия себе си, да се надява в бъдещето”. И още, да се грижи за своите братя, допринасяйки за развитието на нацията.

C’est pourquoi souhaite que, dans claque pays...

 
От тук пожеланието на Светия Отец, в държавите на приетите посланици “възпитанието на младежите да бъде приоритетна задача”, подкрепяна от всички международни институции, които са “ангажирани в борбата срещу неграмотността”. Това, подчерта Папа Бенедикт, е една наистина важна задача в “борбата срещу отчаянието, което може да намери място в сърцата на младежите и да бъде повод за дела на индивидуални и колективни насилия”. Светият Отец увери, че Католическата Църква, благодарение на своите многобройни възпитателни институции, ще полага винаги неуморни грижи за цялостното възпитание на младежите.

В словото към посланика на Кувейт, Папата се спря на отношенията между християни и мюсюлмани, подчертавайки значението на междурелигиозния и междукултурен диалог за насърчаването на мира. “Този диалог, каза, е съществен за преодоляването на неразбирателствата и даването живот на здрави връзки белязани от взаимния респект и сътрудничеството предвид общото благо на цялото човешко семейство”. По-специално Папата насърчи децата да бъдат възпитавани в “дух на отвореност към другите култури, в респект към другите и ангажимент към мира”. Налице е, допълни, необходимостта от една “човешка екология”, която да развива една истинска “култура на честността, на солидарността и на съгласието”. Припомняйки присъствието на много чужденци в Кувейт, а сред тях много католици, Папата постави акцента върху религиозната свобода. Едно фундаментално право, гарантирано от конституцията на страната, което “представлява крайъгълния камък за цялата сграда на човешките права”. Папата не пропусна да припомни положителната роля на Кувейт в деликатния мирен процес в Близкия Изток.

За диалога, Бенедикт ХVІ говори и в словото пред посланика на Гамбия, като подчерта че в тази африканска страна се поддържат “сърдечни и мирни връзки между верните от различните религии”. Папата отправи пожеланието този климат “да бъде утвърждаван и закрилян от разрушителното влияние на идеологии, които искат да използват религиите за политически цели”. Светият Отец подчерта подкрепата на Светия Престол в усилията за утвърждаването на мира в района и заяви, че Католическата Църква “насърчава и сътрудничи с тези африкански правителства, които се борят за да засилят правовата държава, за изкореняване на корупцията” и за контрастирането на злоупотребите с властта. Бенедикт ХVІ не пропусна да насърчи борбата срещу СПИН чрез насърчаването на една култура на съпружеската вярност. Обърна внимание и на бежанците, напускащи своята родна земя, за да се освободят от мизерията и конфликтите.

“Трагичната ескалация на международния тероризъм” бе разгледана от Папата в словото пред посланика на Сингапур. По-точно Папата осъди твърдо всякакво “използване на религията за политически цели и по-специално насилието да се оправдава в името на Бог”. Тази нова заплаха за световния мир – допълни – изисква обновен ангажимент от страна на държавите за прилагане на международното хуманитарно право, по такъв начин че да се ограничават все повече насилията причинени от въоръжени конфликти. Бенедикт ХVІ подчерта “уникалния и неотменим” принос на брака и на семейството за благото на обществото: едно общество опиращо се на семейството е най-добрата гаранция против всякакво отклонение от индивидуална или колективна форма, защото “в семейството личността е винаги в центъра на внимание като цел, никога като средство”. Папата говори и за други две фундаментални права: живота и религиозната свобода. По-специално “правото на живот, от зачатието до естествената смърт – каза – е първото сред всички права и условие за всички останали”.

За насърчаването на религиозната търпимост и грижата за най-слабите се спря в словото към посланика на Тайланд. Папата посочи значението на справедливото разпределение на ресурсите и респекта към достойнството на личността, както и на малцинствата. Както в общото си слово, Светият Отец подчерта значението на възпитанието в борбата срещу бедността и насилието. Широко място отдели на язвата на СПИН, на проституцията и на сексуалния трафик с жени и деца в района. Несъмнено, каза Папата, бедността е фактор, който се отразява на този феномен. Същевременно обаче трябва да се признае, че упадъкът на моралните ценности, подхранван от вулгаризирането на сексуалността в медиите и в развлекателната индустрия, води до деградирането на жената и дори до злоупотребата с деца”. От тук настойчив апел Папата отправи към международната общност, за да засили усилията за “борба срещу експлоатацията и сексуалния трафик”. Накрая Светият Отец насърчи тайландския народ да върви по пътя за утвърждаване на демократични структури, с пожеланието че предстоящите избори ще бъдат проведени под знака на яснотата и с участието на всички слоеве на обществото.All the contents on this site are copyrighted ©.