2007-12-12 12:15:20

Na Slovensku budú uložené pozostatky Mons. Štefana Fogaša


Slovensko (12. decembra, RV/TKKBS) - Dnes budú v Šarišskej Trstenej o 15.00 uložené telesné pozostatky Mons. Štefana Fogaša, prvého diplomata zo Slovenska v službách Svätého Otca, ktorý bol pochovaný v Ríme. Obradu uloženia pozostatkov bude predsedať košický arcibiskup Mons. Alojz Tkáč.

Mons. Štefan Fogaš sa narodil 13. decembra 1924 v Šarišskej Trstenej v početnej roľníckej rodine. Po maturite na gymnáziu v Prešove ho biskup Mons. Jozef Čársky, apoštolský administrátor Košickej diecézy, prijal do Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach a zakrátko ho vyslal na štúdia filozofie a teológie na Pápežskej Lateránskej univerzite v Ríme. Za kňaza bol vysvätený 8. júla 1951 za Košickú diecézu. Kvôli politickej situácii na Slovensku sa nemohol vrátiť domov, preto po vysviacke pôsobil dva roky v pastorácii ako kaplán v severnom Taliansku. Po nadobudnutí istých pastoračných skúseností sa v roku 1954 vrátil do Ríma, aby pokračoval v štúdiách civilného a cirkevného práva na Pápežskej Lateránskej univerzite a súbežne ako prvý slovenský kňaz v dejinách študoval na Pápežskej cirkevnej akadémii diplomaciu, ktorá pripravuje budúcich diplomatov Vatikánu. Vo funkcii tajomníka resp. radcu nunciatúry pôsobil postupne v Nikarague, Hondurase (1959), Argentíne (1963), Juhoafrickej republike (JAR)(1968), v Iraku (1970) a naposledy ako radca nunciatúry v Belgicku (1974) a ako pozorovateľ Vatikánu pri Európskom parlamente. Zomrel 28. marca 1974 v Paríži a pochovaný bol v Ríme. –dj-
All the contents on this site are copyrighted ©.