2007-12-12 16:51:14

Benedictus XVI betonade vikten av att giva till de fattiga men att inte se det som ett mål utan som en startpunkt.All the contents on this site are copyrighted ©.