2007-12-11 08:49:36

Med omvändelse förereder vi oss inför julen, sa Benedictus XVI under Angelusbönen, då han uppmanade oss att använda Maria som en vägledande stjärna


I lördags firade den katolska kyrkan Marias Fullkomliga Renhet, och på lördag eftermiddag begav sig Benedictus XVI till den Spanska trappan, för att skänka en bukett vita rosor till Maria. Det finns nämligen en Maria staty vid Spanska trappan, men den är inte lätt att lägga märke till för den står högt uppe på en pelare. Under denna ceremoni talade påven om vilken glädje vi har av att ha Maria som en vägledande stjärna genom livet.

Maria upplevde alla livets vardagliga svårigheter som varje kvinna och mamma får bemöta. Men hon var en ovanlig mamma, sa påven, och i sin kallelse att vara mor till Guds son, vandrade hon sin jordiska pilgrimsvandring med en modig tro, ett orubbligt hopp och med en gränslös ödmjuk kärlek. Hon fanns vid Jesus sida från födseln till korsfästelsen, och i henne levde hoppet, under hoppets yttersta prövning på påskafton, i väntan på uppståndelsen. Hon ber oss att inte tappa hoppet, när döden knackar på vår dörr. Hon ber oss att ha tillit till framtiden.

Vi kan använda hennes förebild i alla livets skeden. Hon hjälper oss att göra rätta val och handlingar, genom att följa våra hjärtans lag. Hon ber oss att hålla ihop och påminner oss om att vi är bröder och att Gud är vår Fader. Utan honom kan vi aldrig vinna över hatets och våldets makt, aldrig bygga en stabil fred. För att inte tala om resultatet om världen är emot honom.

Att använda Maria som en vägledande stjärna, är alltså påvens uppmaning, en hoppets stjärna, som lyset upp den mörka natten, på vår historias vida havet. Vem kan bättre vägleda oss, än hon som med sitt ja till Gud, hoppfullt la sin mänskliga frihet i Guds händer? Det var hon som tillät tidernas hopp att träda in i jordens historia. Detta sa påven på lördag eftermiddagen vid Maria statyn vid Spanska trappan inför en stor mäng samlade troende, som kommit för att hylla Maria tillsammans med honom.

Under söndagens Angelusbön talade påven om Johannes döparen, som beredde vägen för Messias. Johannes döparen uppmanar oss till att omvända oss, sa Benedictus XVI, och han varnade framför allt för skenhelighet. Framför Gud kan vi inte skryta, utan vi kan bara visa upp frukten av vår omvändelse. Under vår adventsvandring passar Johannes döparens uppmaning till omvändelse bra. Det är våra val idag som avgör vår framtid. Det är i vårt konkreta handlingssätt som kommer att värderas, och den värderingen baserar sig på till vilken grad vi har efterliknat det lilla barnet i Betlehems stall.

Det barnet är det kriterium Gud uppmanar mänskligheten att följa. Liksom hans existens var en kärlekens gåva, ska även vi under vår existens skänka kärlek. Frukten av omvändelsen som Johannes döparen talar om är just frukten av vår kärlek.

Johannes döparens ord är mer än någonsin hälsosamma för oss, speciellt under juletid då den materialistiska mentaliteten lätt tar över. Var är den öken Johannes döparen talar om? Jo, i våra själar sa påven, som efter andlig torka törstar efter levande vatten. Maria kan vägleda oss till den källan, avslutade påven. Efter Angelusbönen välkomnade påven studenterna vid Roms universitet till den årliga adventsmässan, som han i år firar på torsdag på Luciadagen i Peterskyrkan.

All the contents on this site are copyrighted ©.