2007-12-11 14:59:09

Jungfru Maria av Guadalupes firande i Los Angeles och New York, präglas av främjandet av invandrarnas rättigheter


Idag firar vi en av världens mest älskade helgedomar. Det är nämligen dessa dagar 476 år sedan jungfru Maria visade sig för indianen Juan Diego i Guadalupe iMexico. Jungfru Maria av Guadalupe, är världens mest besökta helgedom efter Mecka, och hon är Latinamerikas skyddshelgon. I dagarna strömmar miljontals människor till kyrkan, och de allra flesta av dem går upp för trappan till kyrkan på knä.
Liksom varje år samlads tusentals människor även i andra städer för att hylla Madonnan av Guadalupe. Inte bara i Mexico utan även i städer som Los Angeles och New York samlas troende. Många av dem är naturligtvis utvandrade mexikaner, och under årets högtid uppmärksammas immigrationen, och de svåra levnadsförhållandena som invandrare ofta har.
Kaliforniens biskopskommission tar tillfället i akt att under dagarnas firande lansera en mänsklig och rättvis reform för att främja invandrarnas situation. Processionen drev som varje år genom Los Angeles gator mot stadens fotbolls stadium där en högtidlig mässa firades. Under mässan sa stadens ärkebiskop, Kardinal Roger Michael Mahony att Guadalupemadonnan är en symbol för hopp och medlidande för alla utsatta, som samlas runt oss i sökandet av förståelse, fred, och värdighet.
Stadens hjälpbiskop, mons. Gabino Zavala, uppmanade alla Kaliforniens innevånare att bidra till att underlätta situationen för dem som konstant lever med rädslan att bli utvisade, och tvingade att skiljas från hem, familjer och arbeten. Immigrationen är ett svärd som mådste göras om till en plog, för att plöja bort att osämja, för att kunna odla rättvisa relationer mellan folk och nationer.
Idag firades även den heliga mässan i St: Patricks kyrka i New York, i Guadalupemadonnas ära. Deltog gjorde den såkallade ”Guadalupe facklan”. Sedan den 7 oktober i år har atleter sprungit med en brinnande fackla från Guadalupe i Mexico till New York. Under vägens gång har de bytt av varandra. Detta fackeltåg är en symbol för vår vördnad, säger deltagarna, men även ett uttryck för vårt medlidande med invandrarnas svåra situation, och då främst ungdomarnas. Fackeltåget har arrangerats av förening Tepeyac, som arbetar för att främja och stödja invandrarnas levnadsförhållande, värdighet, och vardag.
Jungfru Maria uppenbarade sig för Juan Diego, en fattig inföding i Guadalupe mellan den 9-12 december 1531. Mexico led av osämja mellan det inhemska aztekiska folket och de spanska erövrarna. Det aztekiska riket hade fallit och folken önskade inget annat än varandras förstörelse. Med några enkla ord, ett par blommor och en avbild slöt Jungfru Maria fred och enade folket runt sig och sin Son. Händelsen i Guadalupe band ihop två motsatta kulturer på ett oväntat vis, och en ny civilisation blommade upp, som grundade sig på blandningen av vinnarna och förlorarna, på en rik blandning av kulturer som förenades i tron.

Den vackra Frun uppenbarade sig inte som en främling. På avbilden är hon lämnade efter sig på Juan Diegos mantel, är hon mörkhyad och hennes klädnad har svarta rosetter runt magen. Detta var ett tecken på havandeskap i den inhemska kulturen. Hon bär en ljusröd klänning, händerna är slutna och ansiktet har ett ädelt uttryck. En blå mantel med stjärnor räcker ända ner till hennes fötter, som står på en måne. Runt hennes axlar skiner solen med hundratals strålar. Än idag är denna avbild oförklarligt hel.

Det är inte en teckning, inte en målning. Den är inte ett verk av människohänder. I en utav hennes pupiller ser man 13 personer reflekterade. Avbilden är oförklarlig för vetenskapen, och den avslöjar sitt övernaturliga ursprung. Hon kom som sin Sons budbärare med ett tidlöst budskap. Hon visade Mexico, och oss idag, att vårt hopp är i Kristus som älskar oss och som har uppstått för oss. I honom kan vi lära oss att enas, älska och acceptera varandra som barn till en gemensam Far. På moderligt vis uppmanar hon världen att ha tillit och öppna sitt hjärta till Kristus.

Juan Diego föddes 1474 och dog i Guadalupe 1548. 1990 saligförklarades han, och år 2002 helgonförklarades han av Påven Johannes Paulus II i Guadalupe. Under helgonförklaringen underströk påven betydelsen av Guadalupehändelsen, ur kyrklig och missionär synvinkel och hur viktigt det är att försvara och respektera grundvärdena i varje etnisk grupp när man kommer med evangeliets budskap.
All the contents on this site are copyrighted ©.