2007-12-11 13:37:10

Benedictus XVI tar emot Japans biskopar på ad limina besök


Benedictus XVI träffar den här veckan biskopar ifrån Japan under deras ad limina besök i Vatikanen. Påven önskar att det japanska samhället skall känna till kyrkans sociala lära där ca 1 procent av befolkningen är kristna. Med sina 128 miljoner invånare på en yta av ungefär 400’000 kvadratkilometer är Japan ett av de mest tätbefolkade länderna i världen. Detta förstärks ytterligare av det faktum att cirka 75% av landets yta är obeboelig på grund av branta berg, djupa raviner och skogar.
Japans missionshistoria börjar med att Francisco Xavier landstiger 1549. I en rad brev berättar han om sina intryck: japanerna älskar sanningen, de är kritiska och intelligenta och låter sig inte lätt övertygas. Xavier bevarade till sin död en förkärlek för det japanska folket, och efter hans död fortsatte Jesu sällskap att sända sina mest begåvade missionärer till Japan. De hade framgång en kort tid, sedan bröt misstron mot främlingarna ut och övergick i grymhet och våld. 1622 ägde en massavrättning av kristna rum i Nagasaki.
Kristendomen överlevde ändå, barn döptes i smyg och undervisades av föräldrarna i den katolska tron. Så fortsatte det i generationer, fram till mitten av 1800-talet. Då kom nya missionärer till landet, och katolikerna framträdde öppet. De lär ha varit 15 000. Efter ytterligare förföljelser fick landet 1889 en religionsfrihetslag, och sedan dess har kyrkan i Japan blivit kanske mer inflytelserik än i något annat asiatiskt land tack vare sina många sociala institutioner, skolor och sjukhus.
De många katolska skolorna och de två katolska universiteten anses höra till de bästa utbildningsanstalterna. Men den katolska kyrkan har trots allt en västerländsk prägel, och försöken att integrera japansk religiös tradition (främst zen), förblir marginella. Nästa år saligförklaras de japanska martyrerna. Man hoppas att saligförklaringen skall belysa kyrkans historia i landet och vara ett budskap för samtiden.


All the contents on this site are copyrighted ©.