2007-12-11 18:03:14

Светия Престол: Човешкото достойнство, стожер на Всеобщата декларация за човешките права


(11.12.2007) - „Всеобщата декларация за човешките права е най-важната и изключителна ориентировъчна точка в културния дебат за човешката свобода и достойнството по света и законова база за всеки въпрос, касаещ човешките права”. Това заяви архиепископ Силвано Томази, постоянен наблюдател на Светия Престол към ООН, по повод откриването на юбилейната година за 60-та годишнина от подписването на Всеобщата декларация за човешките права. Ватиканският представител подчерта в изказването си, че „човешките права не принадлежат на отделни държави или институции, а са признати като присъщи на всеки човек, независимо от етически, социални, културни и религиозни традиции”. Това означава, че „ човешкото достойнство преминава отвъд всички различия и обединява всички хора в едно семейство” и като такова „изисква от политическите и социални институции да насърчават пълното развитие на всеки човек в неговото отношение към обществото”. „Именно затова – допълни ватиканският представител - човешкото достойнство засяга демокрацията и суверенитета, но същевремнно преминава отвъд тях”, като призовава всички правителствени и неправителствени организации да работят за свободата, равенството, социалната справедливост на всички човешки същества, зачитайки различните култури и религии по света”. „Човешкото достойнство – завърши монс .Томази – е базата за реализацията на всички човешки права, но същевременно и ориентировъчна точка за индивидуализирането на на националните интереси, избягвайки по този начин „двойната опасност” от крайния индивидуализъм и крайния колективизъм”.
All the contents on this site are copyrighted ©.