2007-12-06 16:36:38

Бенедикт ХVІ призова за разум, разбирателство, сила и мир в диалога между католици и баптисти


(06.12.07) - “Разум, разбирателство, сила и мир”. Към това призова Бенедикт ХVІ в разговорите в ход в Рим между католици и баптисти. Днес Светият Отец прие на аудиенция 23-та членове на Международната комисия за диалог на Папския съвет за насърчаване на християнското единение и Световния баптистки съюз.

It is hope that your conversations will bear abundant fruit for the progress of dialogue and the increase of understanding and cooperation between Catholics and Baptists”.
“Надявам се, че вашите разговори – пожела Бенедикт ХVІ – ще донесат изобилни плодове за прогреса на диалога и за засилване на разбирателството и на сътрудничеството между Католици и Баптисти”. Разговори идващи след един първи цикъл от срещи от 1984-1988 г. и които са центрирани върху темата “Словото Божие в живота на Църквата: Писание, Традиция и Койнония”. Една тема – подчерта Папата – която предлага един обещаващ контекст за проучването на някои противоречиви исторически въпроси, като връзките между Писанието и Традицията, понятието за Кръщението и за тайнствата, ролята на Мария в единението на Църквата и характера на супервизията и на примата за служенето в структурата на Църквата. Въпроси, които “трябва да се разглеждат заедно – подчерта Бенедикт ХVІ – в духа на отвореност, взаимен респект и вярност към истината, която освобождава и към спасителната сила на Евангелието”, ако се надяваме на помирението и по-голямото приятелство между Баптисти и Католици.
 
“Днес, повече от всякога – заключи Светият Отец – светът има нужда от нашето общо свидетелстване на Христос и на надеждата носена от Евангелието”. Послушанието пред волята на Господа би трябвало тогава непрекъснато да ни подтиква да полагаме усилия за достигането на това единение изразено с вълнуващи думи в неговата свещеническа молитва: “Всички да бъдат едно... та светът да повярва”.All the contents on this site are copyrighted ©.