2007-12-05 16:52:37

Påven lär oss att be Herren om hjälp i osäkra tider


Vid onsdagens audiens i Audienshallen fortsatte Påven att tala om författarna från den tidiga kyrkan. En av dom var den helige Kromatius som var biskop av Aquileia, en liten stad i nordöstra Italien. Vid slutet på 300–talet spelade kyrkan i Aquileia en viktig roll i kampen mot arianismen, tack vare en berömd synod som hölls där.
Kromatius var född i en from, kristen familj, blev präst och tog nu del i synoden som expert varefter han vigdes till biskop i Aquileja. Han var hängiven i sin prästgärning och styrde sitt stora stift under en orolig period med goternas och hunnernas kontinuerliga invasioner.
Kromatius hjälpte även den helige Hieronymus med översättningen av Vulgatan och lämnade ett stort antal predikningar och texter ur Matteusevangeliet i arv efter sig . Hans läror betonade mysteriet med den välsignade treenigheten, den helige Anden, Kristus som gudomlighet och människa, Jungfru Marias värdighet och kyrkans enhet. På ett levande latin, fyllt med slående bilder, talade han om trons sanningar , han stödde och ledde sin hjord och han ingav människorna hopp under dessa osäkra tider. Han lärde sina medmänniskor att framför allt bedja och leva i tilliten om Herrens seger över det onda och hans aldrig bristande barmhärtighet mot de goda.
Vi nämnde att stiftet Aquileia var mycket stort. Det omfattade förutom norra Italien även det område som idag är Schweiz, Bajern, Österrike, Slovenien och Ungern. För att skydda sitt stift bad Kromatius ödmjukt om Guds hjälp mot barbarernas ständiga invasioner. Kromatius liknade kyrkan vid ett fartyg på ett hav i storm, där broderskap och enighet alltid måste råda.
Vid slutet av audiensen tog Påven emot biskoparna från Aquilejas stift, som nu har öppnat ett år till åminnelse av Kromatius. Det ska pågå fram till mars 2009 med olika program. Bland dem ett möte med Patriarken av Konstantinopel, Bartolomeus I.
Som vanligt fick de engelsktalande deltagarna sin speciella hälsning på detta språk. Bland dem fanns Marianistbröderna på besök i Rom för andlig förnyelse . ”Jag hälsar även den afrikansk-amerikanska metodistkören med tcksamhet för deras lovprisning av Gud i sången. Över alla de engelsktalande pilgrimerna och besökarna, särskilt de från Sverige och USA ber jag om Guds väslignelse i glädje och frid.”
En speciell hälsning fick spelarna I turneringen Clericus Cup mellan olika prästseminarier i Italien. Representanter från de olika lagen deltog och de ståtade med lagens egna fotbollströjor. De gav även Påven en bok med foton från Clericus cup. Det var ett sätt att påminna om bokens författare , Daniele Colariet,i en 32 –årig fotoreporter, som dog i maj 2007, alldeles före finalen.
Påven fick även en annan gåva, en förgylld fotboll med en prästhatt på och med ett par skor under. Den överlämnades till Påven vid de personliga hälsningarna efteråt av en grupp spelare , denna gång iklädda sina långa svarta prästkappor.
Påven slutade med att önska en god advent åt alla.
All the contents on this site are copyrighted ©.