2007-12-05 09:17:38

Benedictus XVI besvarar brevet från 138 muslimska nyckelpersoner


Nu har Benedictus XVI besvarat det brev från 138 muslimska nyckelpersoner till 27 kristna ledare, daterat den 13 oktober, vilket markerade slutet på den muslimska fastemånaden Ramadan. I det 29-sidiga brevet kunde man bland annat läsa: "Utan fred och rättvisa mellan dessa två religiösa gemenskaper kan ingen meningsfull fred komma till stånd i världen. Världens framtid hänger på freden mellan kristna och muslimer." Påvens svar är adresserat till Jordaniens Prins Ghazi bin Muhammed bin Talal med en inbjudan till Vatikanen.


Brevets innehåll visar på likheterna mellan de två religionerna. Till exempel att muslimer och kristna tror på en enda Gud, den Gud som uppenbarade sig för Abraham. Samt att muslimerna tror Gud belönar dem som tror på honom och följer hans lag genom att ge dem evigt liv och att han straffar dem som inte vill tro på honom och som inte följer hans lag genom att utesluta dem från det eviga livet.

Påvens svar bygger på hans första encykel ”Deus Caritas Est” - Gud är kärlek - samt Andra Vatikankonciliet för formuleringen om Islam. I dessa har Kyrkan inte haft avsikten att formulera dogmer utan har velat finna vägar för dialog med andra kyrkor och religioner. Det är därför som Kyrkan har velat finna minsta gemensamma nämnare att bygga denna dialog på. Man har även därför undvikit att definiera skillnader och att påvisa fel och heresier. Det behövs inte eftersom det har redan tidigare koncilier gjort, och de gäller fortfarande.


I brevet hänvisar Påven till sitt tal i Köln i augusti 2005 då han sa: ” Vi måste stärka värdena i ömsesidig respekt, solidaritet och fred. Varje människas liv är heligt, för de kristna såväl som för muslimerna. Vi har ett stort handlingsfält, på vilket vi kan känna oss förenade i de moraliska grundvärdenas tjänst. Den mänskliga värdigheten, och försvaret av rättigheterna, som denna värdighet ger, måste vara målet i varje social strävan. Vår ansträngning bör alltid v sträva efter att förverkliga detta mål. Detta är ett budskap som förmedlas till oss på ett sätt man inte kan ta miste om, och det är genom den lugna men klara samvetsrösten.”


All the contents on this site are copyrighted ©.