2007-12-04 16:03:17

Монс. Милиоре към ОССЕ: Религиозната нетърпимост е едно от главните предизвикателства за сигурността в света


(04.12.2007) - „Предизвикателства и переспективи за сигурността и паневропейската стабилност” бе темата в изказването на архиепископ Доминик Мамберти, ватикански секретар за Отношенията с държавите, в рамките на 15-то съвещание на Съвета на министрите към ОССЕ, което се проведе в Мадрид. Държавите членки в Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) са 55, както и САЩ, Канада, Турция и страните отбивщия Съветски съюз. „Светият Престол няма намерението да засяга тясно политически въпроси – заяви ватиканския представител – но иска само да бъдат зачитани истината и справедливостта, изпълнение на поетите ангажименти и да не бъдат накърнявани законните интереси и справедливи очаквания на другите”. Архиепоскоп Мамберти ясно се позова на изтичащите в най-скоро време срокове в програмата на ОССЕ относно „диалога и кооперирането”, като същевременно подчерта „продължаващите заплахи и неразрешени конфликти, които свидетелстват че „стабилността и мира са все още не са постигнати”. Измежду спешните въпроси пред организацията монс. Мамберти изтъкна борбата срещу тероризма и сигурността на енергийните инфраструктури; защитата на околната среда и управлението на дводните ресурси; областта на човешките права в която „Католическата църква е на челна позиция” и най-вече срещу трафика на човешки същества, влючително деца с цел сексуаланата експлоатация. „На пострадалите – заяви монс.Мамберти - трябва да бъдат гарантирани „справедливост”, „правова и социална помощ”, както и „компенсации за понесените „щети”. Ватиканският представител постави силен акцент върху религиозната нетърпимост и призова организацията към „висока бдителност”. Особено към християните, които „продължават да бъдат жертви на предрасъдъци, стереотипи, дискриминация и насилие”. „Неангажираността към проблема не е опция – подчерта представителя на Светия Престол. Никой не трябва да се прикрива зад принципа на консенсус, за да избегне ефективните действия или пък да се задоволява с една обща присъда. Нужно е такъв консенсус, който да защитава основните права на всеки вярващ, всяка религиозна общност и на първо място религиозната свобода”.
All the contents on this site are copyrighted ©.