2007-12-03 18:10:13

Международна конференция на ООН в Бали за климатичните промени; присъства делегация на Светия Престол


(03.12.2007) - На индонезийският остров Бали започва 13-та международна конференция за климатичните промени в която участват 192 делегации в търсене на нов договор след конференция в Киото. На срещата участва в качеството на наблюдател и ватиканска делегация, водена от апостолическия нунций в Индонезия, монс. Леополдо Джирели. Основните проблеми за разрешаване остават установяване на граница за намаляването на емисиите на въглероден двуокис, както и приоритетите за договора, който ще замени подписания през 1997г. в Киото. Целта на конференцията, която ще продължи до 14 декември, е намирането на глобален договор, който ще замени Протокола от Киото за намаляване въглеродния двуокис, който е основната причина за затоплянето на планетата. Очакванията от конференцията са свързани с действия за намаляването на вредните емисии в атмосферата; изпработване на стратегия в помощ на бедните и развиващи се страни в посрещнането на климатичните промени; помощна технология за ограничаване или намаляване на изхвърлянето на вредни газове в атмосферата; финансиране и инвестиции, които ще спомогнат на развиващите се страни да приложат новите норми, за да не бъде компрометиран техния икономически растеж. От конференцията се очаква и изработване на методология и календар за целия процес на преговори, за да се даде възможност за ратификацията на новия договор до 2012г.
All the contents on this site are copyrighted ©.