2007-12-01 18:21:18

Ljudsko dostojanstvo valja uvijek braniti, nasuprot relativističkim poticajima koji obilježavaju međunarodne rasprave – poziv je pape Benedikta XVI. upućen nevladinim organizacijama katoličkoga nadahnuća


Ljudsko dostojanstvo valja uvijek braniti, nasuprot relativističkim poticajima koji obilježavaju međunarodne rasprave – poziv je pape Benedikta XVI. upućen nevladinim organizacijama katoličkoga nadahnuća, koje je danas primio u audijenciju. Papa je u govoru istaknuo međunarodni poredak utemeljen, ne na ideologijama i pojedinačnim interesima, nego na priznavanju naravnoga moralnog zakona.
Valja se usprotiviti relativizmu, prikazujući na kreativan način veliku istinu o urođenome ljudskom dostojanstvu i o pravima koja iz njega proizlaze – kazao je Sveti Otac. Rasprave o velikim temama na međunarodnoj razini, često su obilježene relativističkom logikom koja odbacivanje istine o čovjeku smatra jedinim jamstvom za miran suživot naroda. Ta logika niječe mogućnost etike utemeljene ne priznavanju naravnoga moralnog zakona. Na žalost, gorki plodovi te relativističke logike očigledni su: pomislimo na pokušaj da se ljudska prava smatraju posljedicama određenoga načina života usredotočenoga na samoga sebe; zatim na nedovoljnu brigu o gospodarskim i socijalnim potrebama siromašnih naroda, te na prezir humanitarnoga zakona i selektivnu zaštitu ljudskih prava – napomenuo je Sveti Otac te potaknuo katoličke nevladine udruge na bolje poznavanje socijalnoga nauka Crkve i na njegovo promicanje na međunarodnoj razini. To će zalaganje – prema Papinim riječima – doprinijeti odgovarajućoj razradi odgovora na brojne teme o kojima se danas raspravlja. Osim toga, pomoći će razvoju određenih inicijativa, potaknutih duhom solidarnosti i slobode. Potreban je, naime, duh solidarnosti koji promiče ta etička načela, o kojima se, zbog njihove naravi i njihove uloge temelja društvenoga života, ne može pregovarati - rekao je Sveti Otac te dodao kako će se, zahvaljujući tom duhu, svaki put kad to bude potrebno moći surađivati s raznim nevladinim organizacijama, kao i s predstavnicima Svete Stolice, uz dužno poštovanje za prirodne razlike, ciljeve i načine rada. Ako bude primijenjen u duhu solidarnosti, opravdani pluralizam i različitost neće dovesti do podjele i natjecanja, nego do veće djelotvornosti. Istaknuvši potom pozitivne vidike suradnje među vladama, Sveti je Otac istaknuo kako je, nakon tragičnoga razaranja u dva svjetska rata, spomenuta suradnja jako doprinijela uspostavljanju pravednijega međunarodnog poretka.All the contents on this site are copyrighted ©.