2007-12-01 16:47:41

Папа към неправителствените организации: защитавайте човешкото достойнство от моралния релативизъм


(01.12.2007) - Винаги защитавайте достойнството на човека от релативистичните течения, предизвикващи международни дискусии: това бе апела, който Бенедикт ХVІ отправи към представители на неправителствени организации с католически дух, които прие на аудиенция във Ватикана. Папата произнесе вдъхновено слово в защита на такъв международен ред, основан не върху идеологи и интереси, а признаващ естествения морален закон. Логиката на релативизма, посочи Бенедикт ХVІ, налага понятия в политиката и с помоща на консесуса между държавите се превръща в „единствена база в международните норми”. Понякога този консенсус е обусловен от временни интереси и манипулиран от иделогически натиск.


The bitter fruits of this relativistic logic…
„Горчивите плодове от тази логика на релативизма – допълни Папата – са очевидни: стремежа човешките права да се смятат следствие от определен стил на живот насочен към самите себе си „; „липсата на внимание към икономическите и социални нужди на бедните народи” и „селективна защита на човешките права”. Оттук и апела на Папата към неправителствените организации да развиват социалната доктрина на Католическата църква и я разпространяват на международно ниво. Това ще помогне за подходящи отговори по различни въпроси, както и ще помогне за развитието на специфични инициативи „в духа на солидарността и свободата”.


What is needed, in fact, is a spirit of solidarity…
Онова, което е необходимо днес – призова Папата - е солидарността, която насърчава тези етически принципи и тяхната роля като основа в социалния живот и по които не могат да се правят компромиси. Ако съществува този дух на солидарност ”законния плурализъм и различията ще водят не до разделение и съперничество, а към по-голяма ефикасност”. Накрая Бенедикт ХVІ подчерта положителната роля на кооперирането между разричните правителства. „Сътрудничество, отбеляза Папата, особено след драматичните разрушения на двете световни войни, което допринесе значително за създаването на по-справедлив международен ред”.

All the contents on this site are copyrighted ©.