2007-11-29 17:05:30

Епископите от ЕО: повече внимание към религиозната свобода; възможности за европейски културен проект и европейска социална седмица


(29.11.2007) - Диалогът с другите религии, като се започне от ислямската, примата на семейството, външната политика на Европа и религиозната свобода бяха основните теми на заседанието на Комисията на епископатите от ЕО (COMECE), което се проведе в Брюксел от 22 до 24 ноември. Председателят на Комисията, монс. Адрианус Ван Люин, подчерта важността от диалогът с другите религии, както и диалога с европейските институции. Епископите са обсъждали възможността за създаването на европейски културен проект и на европейска социална седмица. В заключителният документ епископите се обръщат към ЕС „да подпомага стабилността на семейството, като се намеси за намаляването демографския спад и фиксирането на минимална граница за социална защита. При обсъжданията на международната обстановка епископите са засегнали въпроса за трудното положение на християните в Ирак, като са отправили пожеланието за създаване на европейско външно бюро по въпросите за религиозната свобода. Според архиепископът на Дъблин, монс. Дермод Мартин, „това се налага защото религията е основен ресурс за посрещането на трудностите и препятствията по пътя към мира”.
All the contents on this site are copyrighted ©.