2007-11-28 17:09:35

Послание на Папа Бенедикт ХVІ за Световния ден на мигрантите и бежанците 2008


(28.11.07) - “Скъпи младежи мигранти, подгответе се да изградите редом до вашите млади връстници едно по-справедливо и братолюбиво общество, изпълнявайки старателно и сериозно задълженията си по отношение на вашите семейства и на държавата”. Това пише Папа Бенедикт ХVІ в послание по повод 94-тия Световен ден на мигрантите и бежанците, който ще се чества на 13 януари 2008 г. От студентите вярващи, които по причина на обучението си са далеч от домовете си, Папата иска по-специално да “растат в съзнанието и Христовата любов”. “Произхождайки от различни култури, но сближени преди всичко от принадлежността към единствената Христова Църква, можете да свидетелствате, че Евангелието е живо и отговаря за всяка ситуация”.

*********
Многобройни младежи са подтиквани да емигрират и да живеят далеч от техните страни, от техните семейства. “Последствието е – пише Папата – че от родните страни често пъти си отиват младежите надарени с най-добрите интелектуални качества, докато в страните, където пристигат мигрантите съществуват норми, правещи трудна тяхната интеграция”. Сред младите мигранти – се чете още в документа – изпъква “разбираемото желание да се включат органически в приемащото ги общество, без това същевременно да води до пълната асимилация” и следващата загуба на техните традиции. Във всички общества в света, към фигурата на изгнаника, на принудителните мигранти, към жертвите на трафика с човешки същества, на така наречения народ от улицата, се добавят и “потресаващите картини на големите лагери за бежанци”, които за много деца и подрастващи стават “единственият опит в живота”.

За да се отговори на очакванията на младите мигранти – се чете в посланието на Папата – “е необходимо да се има предвид на първо място подкрепата за семейството и училището”. Но ситуациите са комплексни, а в семействата – твърди Светият Отец – често пъти е налице “сблъсъка между родители останали вкоренени към тяхната култура и синовете бързо приели културата на новите социални контексти”. “Църквата – допълва Бенедикт ХVІ – гледа с внимание към света на мигрантите и иска от тези, които са получили в родните страни едно християнско формиране да оползотворят това богатство на вяра и на евангелски ценности така, че да предложат един последователен пример в различните контексти където живеят.

Представяйки посланието на Папата на пресконференция, председателят на Папския съвет за пасторална дейност сред мигрантите и странстващит, кардинал Рафаеле Мартино подчерта, че “младите мигранти живеят напрежението на една двойна принадлежност”:

Дишат младия въздух на страната, която ги приема и получават влиянието на училището и на средата, в която са внедрени. В същото време младите имигранти имат “корени” различни от тези на техните другари, от културните корени на техните семейства до различията във вероизповеданията”.
 
Младият имигрант – обясни кардиналът – е изправен пред трудности в процеса на идентификация и “често пъти е сам, по средата на две култури, в една ничия земя”. Прибавянето на статуса на имигрант към този на безработен често пъти за младежите означава една силна социална емаргинация. Към тази ситуация се прибавят в много случаи и драматични истории, прибавящи се към насилственото изкореняване от родните места. Това са болезнените рани на много млади бежанци, на които се спря секретарят на Папския съвет за пасторална дейност сред мигрантите и странстващите, архиепископ Агостино Маркето:

“Те страдат силно поради нарушенията на човешките права, които понасят като жертви на войни и насилия или на жестокост, сексуална експлоатация или от друг характер, поради расова дискриминация, агресия и чужда окупация на местата, където са живели”.
 
Като християни – допълни архиепископ Маркето – “ние сме призвани да приемаме младите мигранти и да бъдем сигурни че са третирани с респект към тяхното човешко достойнство и от едно ясно международно законодателство”. Зам.секретарят на Ватиканското ведомство, монс.Новатус Ругамбуа спря внимание на чуждестранните студенти, които са изправени пред серия различни проблеми. Понякога трудните ситуации се превръщат в трагедия, за което свидетелства наскоро убийството на една млада студентка в Перуджа.

Затова е необходим един специфичен църковен отговор за чуждестранните студенти по време на тяхното обучение. Един отговор – уточни монс.Ругамбуа – който започва “с развитието на едно активно съзнание от страна на местните църковни общности за осигуряването на места за приемане и стабилност”.

Обръщайки се към младите християни, намиращи се далеч от техните домове през периода на обучение, в посланието Бенедикт ХVІ отправя пожеланието тези периоди на обучение и формиране в чужбина да се превърнат “в едно допълнително поле за утвърждаване на тяхната вяра”. Сред мигрантите – подчертава накрая Папата – студентите могат да играят “една провиденческа роля за евангелизацията”.
All the contents on this site are copyrighted ©.