2007-11-26 15:33:03

Първи международен конгрес за проблемите на бездомните


(26.11.2007) "В името на Исус и с Христовата Църква винаги готови да отдадем помощ на бездомните”. На тази тема днес бе открит двудневен форум, в който участват 29 държави от четери континента. Това е първата международна среща за пасторалната грижа към така наричаните clochard. Тя е организирана по инициатива на компетентния Папски съвет за мигрантите и странстващите. Както пояснява секрекретарят на Съвета – архиепископ Агостино Маркето, Христовата Църква винаги е разпознавала в лицето на бездомните, лика на Исус, а не както те понякога са определяни от обществото като безделници и скитащи. Драмата на тези хора е голяма – допълва църковният йерарх – и това не означава, че са лишени от ценности – духовни и морални. Други – определя той – отказват да спазват общоприетите закони за благоразумно съжителство и така биват етикетирани като анти-социални елелементи. От своя страна, Христовата Църква не престава да подържа становището, че хора, които живеят по улици, под мостове и без покрив са лишени и от онази топлина на семейния дом, от която се нуждае всеки човек. Следователно, много от тях трябва да бъдат разбрани и подкрепени, да бъдат нахранени и включени в социалния живот, да бъдат уважавани като равноправни и нуждаещи се.
All the contents on this site are copyrighted ©.