2007-11-24 14:53:08

На открит Консисторий Папата въздигна 23 нови кардинали. Сред тях Халдейския патриарх на Багдад


(24.11.2007) - Католическата църква има 23 нови кардинали. Това стана на открит Консисторий, който предстоятелства Папата във ватиканската базилика „Св.Петър”. На церемонията присъстваха повече от 100 йерарси и епископи, както и верни от петте континента от чиито държави произходжат новите кардинали. Вълнуващо събитие, каза Папата, тъй като изразява по убедителен начин универсалността на Църквата и кардиналското единение около Свети Петровия приемник. Любов, посвещение, вярност и служение: това са добродетелите, които трябва да характеризират служението на новите кардинали, посочи Бенедикт ХVІ. Както се произнася и формулата за вярност, които неокардиналите произнесоха на латински. Папата положи и червената берета или червената кардиналска шапчица, а утре ще отслужи заедно с тях тържествена литургия на която ще им връчи и кардиналския пръстен – знак за вярно служение към Църквата и Папата.


*********
Il cristiano è chiamato ad assumere la condizione di 'servo' seguendo le orme di Gesù...
Християнина, посочи Папата, е призван да приеме условието на служението, следвайки примера на Исус и безвъзмездно да отдава живота си за другите. Не търсенето на власт и успех, а скромния дар да се поднесе за благото на Църквата. Истинската величина на християнина се състои не в господството, а в служението. Бенедикт ХVІ посочи и идеала, който трябва да характеризира служението на всеки християнин:


"Amore per Dio, amore per la sua Chiesa, amore per i fratelli...
„Любов към Бог, любов към Неговата църква, любов към братята с максимално и безусловно посвещение usque ad sanguinus effusione, до проливането на кръв, както гласи формулата за поставянето на кардиналската барета и както се вижда от нейния червен цвят”.

Днешната церемония, констатира Папата, подчертава голямата отговорност на кардиналите, които са призвани от Христос да „изповядат пред хората свята истина и прегърнат и споделят Неговата кауза”. Бенедикт ХVІ призова неокардиналите да извършват своята нова мисия „с благост, респект и чисто съзнание” и с онази „вътрешна смиреност, която е плод на общението с Божията благодат”.


"I tempi sono mutati e la grande famiglia dei discepoli di Cristo è oggi disseminata...
„Времената се променят и голямото семейство Христови ученици днес е разпръснато по всички континенти до най-отдалечените кътчета на земята, говори на всички езици по света и към него принадлежат народи от всички култури. Географското и културно различие на членовете на Кардиналската колегия показва пророческото разрасване на това семейство и същевременно променените пасторални изисквания на които Папата трябва да отговори”.

Всеки един от вас, допълни Светия Отец, представлява една „част от мистичното тяло на Христос - Църквата, което се разпростира навсякъде”. Всъщност, с днешният Консисторий общия брой на кардиналите достигна 201 от които 120 са избиратели, според границата установена от Папа Павел VІ. Кардиналите произхождат от 69 страни по света и са знак за универсалността на Католическата църква. Най –голям е броят на кардиналите от Италия – 21, а 14 са от САЩ. Броят на кардиналите от Европа е 104, от Латинска Америка – 54, от Азия – 21, от Африка – 18 и 4 от Океания.


Двама от новите кардинали са от Азия – Осуалд Гарсиа от Индия и халдейския патриарх на Багдад, Емануел ІІІ Дели. Затова Папата отправи специални думи към всички християнски общности, които страдат от преследвания, всякакви трудности и предизвикателства:


Questi nostri fratelli e sorelle nella fede sperimentano nella propria carne ...
„Тези наши братя и сестри във вярата изпитват на гърба си драматичните последствия на един продължителен конфликт и живеят настоящето в една крехка и деликатна политическа обстановка. С поканата към Халдейския патрирах да влезе в Кардиналската колегия изразх конкретно моята духовна близост към тези народи”.

Така, още въднъж Папата потвърди „солидарността на цялата Църква към християните” в „обичната иракска земя”, призовавйки милостивя Бог да даде помирението и мира на „всички народи намиращи се във военни конфликти”.


All the contents on this site are copyrighted ©.