2007-11-24 10:27:56

Белене бе домакин на международен форум: „Младите хора – ключов фактор за европейското бъдеще и общинско развитие”


От 19 до 22 ноември в гр.Белене се проведе Международен младежки форум на тема: „Младите хора – ключов фактор за европейското бъдеще и общинско развитие”. Организатор на форума беше Асоциацията на дунавските общини „Дунав”, със съдействието на Община Белене. Във форума участваха млади хора от Белене и от две побратимени на Белене общини – Община Вигонца (Италия) и Община Хайдушамшон (Унгария). За хода на международната среща информира Росица Златева: RealAudioMP3


*********
Младежкият форум беше официално открит от кмета на Община Белене г-н Петър Дулев, а г-жа Мария Павлова, изпълнителен директор на Асоциацията на дунавските общини, представи програмата и целите на форума. Лектори бяха г-жа Емилия Маринова – консултант проекти и експерт по младежки политики и г-н Владимир Цветанов – младежки експерт. Участници и гости представиха своя опит в стремежа да се подчертае ролята на младите хора в процеса на побратимяване между общините. Втората работна сесия беше на тема: „Сътрудничеството между младите хора и местните власти – перспективи за развитие на съществуващите и създаване на нови партньорства”. Сесията беше анимирана от г-жа Е.Маринова, която представи и програмата за побратимяване на общини TOWN TWINNING на Европейския съюз, а работните групи обсъждаха конкретни области на сътрудничество и младите хора в процеса на побратимяване.


На форума участниците изработиха стратегии за сътрудничество между общините в определените сфери и обсъдиха идеи за конкретни проекти. На обща сесия, участниците представиха резултатите от работата по групи, като бе изработен и краткосрочен план за бъдещо сътрудничество със срокове и отговорници. На обща сесия бяха представени предложенията за заключителният документ, които бяха обсъдени и гласувани.

Срещата завърши с приемане на официален меморандум за сътрудничество между младите хора от побратимените градове. В него те се споразумяха да не прекъсват контактите между младежите от общините Белене, Хайдушамшон и Вигонца; да създадат трайни партньорства с приятелите от побратимените градове; да помагат на своите градове и да осъществяват идеите си. И още: да бъдат активни и да продължават да работят заедно и да търсят начин да постигат общите си идеи в областите на: спорта и свободното време; туризма, културата и изкуството; езиковото обучение и опазването на околната среда. Младите участници ще представят резултатите от конференцията и общите идеи от меморандума на ръководствата на своите общини, за да могат с тяхна помощ да получат от Европейския съюз финансиране и да осъществят планираните на конференцията инициативи. Младежкия форум включваше и културна програма с посещение на исторически и културни забележителности в градовете Свищов, ВеликоТърново, Белене и Плевен.
Росица Златева

 
На форумът вБелене, както и на инициативите за побратимяване участва и г-жа Маргарита Перникова, гл.експерт за връзки с обществеността и международно сътрудничество към Община Белене: RealAudioMP3

All the contents on this site are copyrighted ©.