2007-11-23 15:11:23

Сектите (6): Сай Баба


RealAudioMP3 Сай Баба е едно ново алтернативно религиозно движение родило се през 40-те години на миналия век в Индия и което през последните десетилетия все повече навлиза и привлича западния свят, поради паранолмалните феномени и чудеса преписани на неговия създател Сай Баба.


Кой е Сай Баба
Сатия Сай Баба се ражда през 1926 година в покрайнините на Бангалоре в Индия, в едно богато индуистко семейство. За Сатия Нараян Ражу, това е неговото истинско име, се разказва че в момента на неговото раждане са се случили нечувани неща, като например музикални инструменти, които свирят сами или внезапното появаване на една кобра до детето, без тя да навреди на някой от присъстващите. Но също така се разказва, че повреме на пубертета Сатия е имал психически проблеми съпровождани често от нервни кризи.


Точно по времето на този период, на 14 годишна възраст, самия той се провъзгласява за превъплощението на Сай Баба от селцето Ширди, и от тогава започва да се нарича по начина ни познат днес.


Първия Сай Баба е бил почитан човек, който е извършвал чудеса и е поставил основите на един вид обединение между Индуизма и Исляма. Преди своята смърт, през 1918 година, предсказва, че ще се прероди след осем годинил.


Вторият Сай Баба се ражда точно след осем години и между другото се чувства призван да продължи мисията на първия Сай Баба.


Самопровъзгласявайки се, като прераждането на Ширди, Сай Баба се превръща в култ за неговите последователи и изисква от тях да бъде “обожаван всеки четвъртък”, казвайки: “Аз съм истината… в един определен момент моята божественост ще ви бъде открита”.


Сай Баба продължава да се представя като последен Аватар (последното божие откровение), приканвайки хората по един покъртителен начин да се присъединят към неговото движение, обожавайки го, молейки му се и обичайки го. Според неговите изчисления, мисията му коята е започнала през 1940 година, ще завърши през 2022 г.,която е годината на неговата смърт.


Каква е целта на Сай Баба
Неговата цел е да обедини петте най-големи религии на земята и можем да отбележим че поради тази причина символа на това движение е едно петлистно цвете, което много добре показва синкретичния климат, който характеризира неговата доктрина. В центъра на този символ се намира така наречения лингам, или това е индуиски символ с който се символизира индуиския бог Шива. На петте листа на цветето са изобразени символите на петте големи религии на земята: будисткия кръг, пламъка на Зороастър, звездата на Давид, мюсулманския полумесец и християнския кръст.


Какво проповядва Сай Баба
Сатия Сай Баба, преведено това име означава „истина, святост, отец”, проповядва една доктрина, която в общи линии взима своите основи от индуизма, но с тази особеност, че е характризирана от един доста подчертан синкретизъм. В действителност Сай Баба твърди че е багхван или този, който притежава шесте божествени качества. Бидейки следователно такъв, неговата мисия е тази да обедини основните религии по един съвършен и окончателен начин. Според него Кришна, Будда, Исус и Мохамед, пророка на Алах са били най-обикновенни Амша Аватар, или според индуизма това са божествени въплощения, които притежават само някой божествени сили и една особенна божествена визия. Тяхната мисия е била тази да подготвят и да пророкуват идването на Пурна Аватар, или на Сай Баба.


От пръв поглед ясно се вижда, че тази доктрина е съсредоточена изцяло върху личността на Сай Баба, на инересното е това, че той не се представя като създател на една нова религия, а се определя като бог и абсолютната истина. Това ясно се вижда и в неговите послания, в които казва: „Аз съм истината и ви водя към нея, аз Аватар, съм истина и любов”.


Разглеждайки внимателно трите ключови понятия в неговата доктрина, които са Бог, Сътворението и Аватар ще намерим доста неясности и противоречия с петте големи религии, и особено с християнството.


Бог
Според Сай Баба, Бог не е Личен Бог, а един божествен принцип, който владее цялата Вселена и се представя в една триестична божественост, а именно Брахма, който олицетворява Мисълта и Волята, Вишну, който предствалява Мъдростта, Закона и Любовта, и най накрая Шива, който е началото на сътворението.


Сътворението
То не нищо повече от едно божествено явление и по този начин се превръща в един материалистичен пантеизъм, присъщ на индуистката религия и по принцип на всички източни религии.


Аватар
Аватар от своя страна е един вид „слизане” на божеството в материалния свят, но това става само в моменти на особена духовна криза на човечеството.


Сай Баба се определя като последното божие явление и като по-голям от Исус. Христос в действителност не нищо повече от многото божии явления, от многото въплощения, от които Сай Баба е най-голямото. За Сай Баба Исус Христос не е еднственото и последно божие явление, а само една частична божия проява.


Какво привлича хората към това ново движение
Преди всичко, неговата способност да се обръща към верните от различните религии, отразява типичната индуиската тенденция да събира елементите от другите религиозни традиции, но негова отличитина черта е умението му да преобръща тези елементи в светлината на неговата собствена доктрина. Неговото послание е много просто: Сай Баба е спасителя, въплощението на бога, той самия е Бог, следвай неговите учения, остви се на него и ще бъдеш щастлив.


На Запад подръжниците на това ново движение биват привлечени от средите на Ню Ейдж с което движение се запознахме в миналото предаване. В тези среди Сай Баба е считан за носител на една особена светлина, и дори за новия космически изкупител.


Силата която привлича към това движение е идеята на една личност с видими свещенни сили. Но нека не забравяме, че търсенето на чудеса е една постоянна тенденция на човшкия дух, който се стреми към един контакт с божественото било то по емоционален или физически начин. Гледайки тези който следват това гуру, можем да кажем че има една разпространена, но доста погрешно разбрана, нужда от свещенното, което за съжеление се ограничава само в паранормално.


На Сай Баба биват приписвани и чудеса, материализиране на свещения прах вибхути, изцерявания на хора дори превръщането на най-обикновенни предмети в скъпоценности. Но не трябва да приемаме най обикновени трикове, с чудесата които само и единствено Бог може да извършва. Освен това всички тези чудеса, ако можем така да ги наречем, са винаги едни и същи и тяхната цел и винаги съсредатчени към личността на това гуру.


Поради тази причина Сай Баба е различен от Исус, защото е търсач на земна слава, на успехи и на егоистично реализиране.


За разлика от него, целия живот на Христос се характеризира с милосърдие и любов към човечеството, освобождавайки се от цялата своя царственост, Синът Божий е останал верен на своята мисия до смърта на кръста (Фил. 2, 6-11). Христос проповядва, че неговото Царство не е на този свят, и иска да се избере между неговия Кръст и земните стойности, обещавайки Вечния живот. Също Сай Баба, използа човешки и духовни теми, които в по-голямата част са общи на петте основни религии, като идеята за истината, мира, любовта и ненасилието. Следователно също и той използва аргументите проповядвани от Христос, но за разлика от него, не са посветява на служба на никой, а то точно изисква почит и обожаване. Ако, Христос, Добрия Пастир, изоставя стадото, за да търси изгубената овца (Мт. 18, 12-14), Сай Баба тероризира тези, които искат да се откъснат от неговото движение.


Чудовтворинте сили на Сай Баба никога не са били изследвани за тяхната истинност, по изричен негов отказ, и поради тази причина учените са доста скептично настроени към чудесата извършвани от него.


Какво трябва да бъде отношението на християните към Сай Баба
Преде всичка като християни, не трябва да бъркаме Възкресението с прераждането: Христос е възкръснал на третия ден от мъртвите, а не е прераждането на един индийски „божи човек”, малко познат извън пределите на неговата родина. Идеята за прераждането, заедно със синкретизма и твърдението, че всеки може да следва собствената си религия заедно с движението на Сай Баба, както и неговото твърдение, че е Бог, правят доктрината на този индийски гуру несъвместима с Вярата в Исус. Защото само в Христос обитава телесно-божествената пълнота, а неговото Въплощение е едно уникално и неповторимо събитие.


Точно тази уникалност и неповторимост на Христовото Въплощение не ни позволява да толерираме каквото и да е било синкретично уеднаквяване, а изисква една ясна и решителна позиция.


Ще припомим Словото Божие, което приканва за почитането на един само Бог, Господ и Отец:


„Слушай Израеле: Господ е нашия Бог, Господ е само един. Ти ще обичаш твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичките си сили” (Втор. 6, 4-5).
 All the contents on this site are copyrighted ©.