2007-11-23 18:26:39

Американските епископи приканват младите да живеят според евнагелските принципи за въздържание и целомъдрие


(23.11.2007) - “Ползвайте се от Божиите благoдати и живейте целомъдрието”. Това е апелът, който епископите в САЩ отправят към младите. Документът е озглавен: “Бъдете млади христови последователи и с помоща на Божиите благодати изпълнявайте християнската мисия. Това е заключителният документ от пленарната епископска асамблея, протекла миналата седмица. В него църковните йерарси изтъкват не малкото трудности днес, християнският живот да протича в светлината на Божието учение и последователите на Исус да останат до край верни и последователни в единението си с Господа Отец. Освен това епископите посочват в кои измерения е благоприятно да се развиват младите, които трябва да бъдат възпитавани според моралните и християнски принципи. “ Да живее младият човек с вяра в сърцето, означава да спазва всички закони, които Бог е оставил за света. Целомъдрието в живота на младите е една от ценностите, за които Исус зове – определят епископите в САЩ. Родителите носят своя дълг и отговорност да възпитават своите деца, съобразявайки се с основните принципи в християнската вяра”.All the contents on this site are copyrighted ©.