2007-11-22 13:49:05

Апел на Папата към ФАО: удвояване усилията срещу глада. Техническият прогрес не е достатъчен, нужно е цялостното развитие на човека


(22.11.2007) - Още веднъж Папа Бенедикт ХVІ издига гласа си в защита на най-слабите и страдащите от бича на глада. На аудиенция за представителите на ФАО (Организацията за прехрана и земеделие на ООН) участващи н 34-та сесия на организацията, Папата призова всички „хора с добра воля” да обединят усилията си в борбата срещу глада и за изграждането на справедлив и траен мир, основан на неприкосновенните права на човешката личност.

The time has come to ensure, for the sake of peace
„Настъпил е часът, в името на мира, да се гарантира, че всеки мъж, жена и дете не трябва повече да страдат от глад – апелира Папата в словото си пред членовете на световната организация, като подчерта че нейния девиз „fiat panis” е сърцевината на Евангелието, което Църквата е призвана да провъзгласява”. „Човешкото семейство трябва да намери средства и стратегии за разрешаване на конфликтите, породени поради социални различия, етнически съперничества и огромната разлика в икономическия растеж”.

Mankind is thirsting for true and lasting peace…
„Човечеството е зажъдняло за истински и траен мир” – допълни Папата - който може да бъде постигнат само ако граждани и правителства предприемат „радикални действия” в името на справедливостта. Онази справедливост, която има в основата си „универсалното разпределение на благата”. Техническият прогрес е важен, но не е всичко, изтъкна Светия Отец, защото трябва да бъде включен в „ по-широкия контекст на цялостното развитие на човешката личност”. В тази посока религията може да даде своя принос, особено чрез „формирането на сърцето и мисълта” в съгласие с една „цялостна визия към човека”. Светият Престол, подчерта Бенедикт ХVІ , винаги е подкрепял всяко усилие, насочено съм „освобождаване на човечеството от немотията и недохранването”, със съзнанието че „за да бъдат разрешени тези проблеми е необходимо сътрудничеството на всички хора с добра воля”. Всички това „изисква признаване на достойнство на човека във всеки стадий на неговото развитие”.


All forms of discrimination…
„Всички форми на дискриминация – предупреди Папата – особено ония които умъртвяват земеделското развитие, трябва да бъдат победени, тъй като нарушават основното право на всеки човек да се прехранва„ Тези усилия - изтъкна Бенедикт ХVІ – са още по-неотложни днес, когато сме свидетели на парадокса за „разпространение на бедността в един свят , който притежава безпрецедентни богатства, както икономически, така и научни и технологически”. Понякога, горчиво констатира Папата, пречките могат да доведат до отчаяние: войни, епидемии или природни бедствия. Въпреки това, „тези трудности трябва да бъдат повик за удвояване на усилията, за да може всеки човек да има насъщния хляб”. Църквата е убедена, че изискването за технически решения ще бъде съпроводено от програми насочени към основните ценности, чийно извор е неприкосновенното достойнство на човешката личност”.


The united effort of the international community…
За премахването на недохранването, подължи Папата - са нужни „общите усилия на международната общност”. Нужни са и подходящи структури, гарантиращи коректна оценка на необходимите ресурси за посрещането на многбройните ситуации по света. За Бенедикт ХVІ, тази борба срещу глада изисква „приноса на всеки член на обществото – от отделните граждани до организациите и правителството – винаги с дължимия респект към моралните принципи, които са общо наследство за всеки човек и основаза всеки социален живот”. Международната общност – предупреди Папата – винаги трябва да използва това „съкровище на общите ценности”, за да може развитието на народите да бъде „истинско и трайно”. Това може да се осъществи само в „духа на сътрудничеството” и от желанието „за споделяне на техническите и професионалните ресурси”.

All the contents on this site are copyrighted ©.