2007-11-20 19:05:43

10 милиона деца в света умират всяка година


(20.11.2007) Днес се чества Световния Ден на правата на детството и юношеството. По инициатива на UNICEF – Отделът към ООНе за защита на правата на децата на този ден се възпоменава също 18тата годишнина от подписването на касаещата същия аргомент Конвенция на Организацията на Обединените Нации. Според официалните статистики, всяка година в света умират близо 10 милиона деца, от новородени до 5 годишна възраст, или 26 хляди 575 дневно. 53 процента от смъртоносните случаи са по повод недохранване, а в последните 10 години, над 2 милиона деца са жертви на военните конфликти, изоставени от родителите и лишени от обучение. Спомената Конвенция е вече подписана от 191 държави в света, но както изтъква отговарящата за международните връзки и отношения в асоциацията “Протегнати ръце” – Мариароза Кутило – “този важен документ все още не е изцяло прилаган и спазван. В проектопрограмата на асоциацията “Протегнати ръце” се плануват конкретни инициативи по територията на Азия, Африка и Латинска Америка, където ще бъдат подпомогнати близо 30 хиляди деца. Освен жертвите на глада, пак според официалните статистики на UNICEF 218 милиона малолетни от 5до 17 годишна възраст са подлагани на трудова експлоатация, принуждавани да извършват тежка и опасна за възрастта им дейност.All the contents on this site are copyrighted ©.