2007-11-19 17:17:42

Послание на Папата по повод Социалните седмици във Франция, посветени на околната среда


(19.11.2007) - Нужна е „морална помощ в подкрепа на околната среда” - това пише в послание Папа Бенедикт ХVІ по повод Социалните седмици във Франция на тема: „ Различен начин на живот за едно устойчиво развитие и солидарност”. В посланието Бенедикт ХVІ посочва някои „тревожни сигнали”, като „изчерпване на ресурсите на планетата, бързото разтопяване на ледовете, повишаването на вредните газове в атмосферата и парникофия ефект, увеличаване на природните бедствия”. „Винаги най-бедните страни заплащат сериозните последствия на онова, което причинява индустриализирания свят и вярата в научно-техническия прогрес”, подчертава Папата. В тази переспектива той посочва неоходимостта от такива проекти, които позволяват „по-добро разпределение на природните ресурси и блага на планетата”, както и „съразмерно използване на горите и биологичните резерви”. Преди всичко, Папата призовава богатите страни „да не експлоатират ресурсите на развиващите се страни”, като подчертава, че се касае за „елементарни принципи на справедливост и безпристранстност при универсалното разпределение на земните блага”. „Вашите дебати – пише Папата към 4 хил. участници в Социалните седмици – са призвани да предизвикат нова надежда, за да може планетата да продължава да изхранва населяващите я хора”.


All the contents on this site are copyrighted ©.