2007-11-19 18:13:49

Европейският парламент прие резолюция в защита на християните по света


(19.11.2007) - Категорична присъда над „всички форми на насилие срещу християнските общности, независимо в коя точка на света те биват извършвани” е съдържанието на резолюция, одобрена от Европарламента по време на пленарна сесия в Страсбург. В документът са призовават всички правителства да осигурят законови гаранции в областта на религиозната свобода и сигурността на гражданите християни. Освен това, насърчаването на междурелигиозния диалог и толерантността, за да бъде спряна всяка форма на екстремизъм. Приетата резолюция ангажира политически, но е и юридически, Съвета на министрите и Европейската комисия за въвеждането на посочените в документа линии спрямо трети страни. „Европейският парламент – се чете в текста на резолюцията – призовава заинтересованите правителства да дадат под съд извършителите на тези престъпления; осъжда категорично всички форми на дискриминация и нетърпимост базирани на религия или вероизповедание, както и преследващите християнските общности; призовава за въвеждане на въпроса за положението на християните в политическия диалог и полагане усилия за укрепване на човешките права и правовата държава, посредством политическите средства на Европейската Общност”. Текстът на резолюцията се позовава на различни международни конвенции, както и на факти, показващи враждебност срещу християните в различни страни по света. Сред тях са Египет, Турция, Ирак, Пакистан и Китай.


All the contents on this site are copyrighted ©.