2007-11-14 17:12:12

Папата на генералната аудиенция: културното, морално и религиозно възпитание на човека изключва насилието. Папският катехизис бе посветен на Св.Йероним


(14.11.2007) - Пред светите реликви на св. Тереза от Лизьо, които тези дни са във Вечния Град по повод десетата годишнина от провъзгласяването на светицата за Църковен учител, Бенедикт ХVІ отправи молитви за загиналите преди 4 години италианци от умиротворителните сили в Ирак. Въпреки дъждовното време, на площада св. Петър присъстваха повече от 25 хил. поклонници, които се присъединиха към отправените от него поздрави към роднините и близките на италианските жертви на омразата. Папският катехизис бе посветен на св.Йероним, древен църковен учител, оставил за поколенията превода на Библията на латински език. Той често е казвал, че “който пренебрегва Светото Писание, обръща гръб на Исус”.

*********
“Библията – каза Папата - е мощно средство, с което “всеки ден Господ говори на своите чеда” и так, Светото Писание се превръща в символ и извор на християнския живот на всеки човек и във всички случаи и условия. Следователно, ние последователите на Исус сме длъжни да четем и препрочитаме Библейските текстове, за да имаме непрекъснат диалог с Бога Отец. Ако това правиме, долавяме самия глас на Всевишния. Както определя в своите съждения св. Йероним запознаването с библейските истини и съзерцанието даряват човека с мъдрост и спокойствие”.

В словото си за седмичната генерална аудиенция Негово Светейшество постави акцент на два основни критерия, които позволяват навлизането и тълкуването на библейските тайни:

Само задълбоченият молитвен дух и помоща на Светия Дух – каза Папата – могат да ни въведат в автентичната библейска истина. Това е първото условие, а второто е да сме в хармоничено единени със самата църковна мисия, с Христовата Църква.”

“Никога – подчерта Бенедикт XVI – не бихме могли да имаме ясна представа за онова, което Светото Писание ни гласи, ако приемаме тези тайни разединени от църковното учение. Библията е изписана от Божия Народ и за него и това се е осъществило само по силата на Светия Дух. В това сливане между учениците-последователи на Сина Бог и Духът Светий – Утешителят, ние християните можеме да навлезем в истината, която Господ желае да ни открови.”

 
Негово Светейшество изтъкна, че този древен църковен отец не е пренебрегвал тези два важни аспекта, които разкриват моралният аспект на християнския дълг и живот в светлината на Светото Спасително Божие Слово, което трябва да бъде свидетелствано от вярващите, но преди всичко от самите негови проповедници.

“По този именно повод, св. Йероним се обръща към свещенослужителя Непоциан с думите: “Нека твоите дела и постъпки да не противоречат на словата, които изричаш в проповедта, за да не се случи, че по време на църковния обред, някой верен не се запита: “защо това, за което говориш и за което ни поучаваш не приложиш ти лично в твоя живот? Защо ти не се държиш така, както насърчават да вършим ние същото? Не е добро да се проповядва пост, ако ти самият – Божият служител си пренаситен в прехраната.”

 
Негово Светейшество подчерта, че в живота и мисията на свещенослужителите – мисъл и морал трябва напълно да съответстват на думите, които се изричат в името Господне:

“В бедните Христос е обличан от християнския свят, в страдащите, за Него се грижи Божият народ, в гладните е нахранват Божия Син, в бездомните е приютяван Исус – каза Папата - и допълни: Възпитанието на човека според Божиите закони, е възпитание на човека, което извежда до развитие и братско помирение, а не до насилието. Светото Писание ни предоставя именно тази Харта, която съпровожда хората към достигане на истинския хуманизъм”.

Бенедикт XVI приключи с възпоменание на чедата на Италия, загубили живота си, отдавайки сили и енергия в полза на мира по територията на Ирак. “Нека – каза Папата преди да поздрави групите поклонници – тази благородна саможертва да допринесе за възраждането на изстрадалия иракси народ”.
Аудиенцията завърши с Апостолически Благослов.
Ред. Кр. Кемалова
All the contents on this site are copyrighted ©.