2007-11-12 17:44:34

Проблеми и переспективи на човешкото развитие 40 години след публикацията на папската енциклика "Populorum Progressio"


(12.11.2007) - "Човешкото развитие 40 години след публикацията на енцикликата "Populorum Progressio" е тема на пленарната асамлбея на Папския Съвет за спаведливост и мир, която ще се състои във Ватикана на 20 и 21 т.м. Веднага след нея, от 22 до 24 е запланувана друга важна среща – Втория Международен конгрес на църковните служби, които отговарят за спазване на принципите в социалната доктрина на Църквата по света. Във връзка тези събития, споменатият ватикански отдел публикува официално комюнике, в което се казва:

**********
“Не може да се оспорва, че думата “развитие” е новото наименувания на благото мир. Четири десетилетия преминаха от публикацията на енцикликата на Папа Павел VI Populorum Progressio, която е посветена на нуждата човека и народите да вървят по пътя на развитието и напредъка, за да достигнат плода от тези процеси, който е мирът. Оказва се, че в течение на тези 40 години светът постигна сериозни резултати и достигна една нова фаза, каквато е глобилизирането на народите – определя църковната нота. Забелязва се обаче и друг факт, който не е от положителните и е повод за сериозна закриженост. Гладът и мизерията съвсем не са победени, а напротив, техните размери са увеличени и в прогресивно нарастване. Милиарди долири до днес се употребяват за военни цели и подхранване на стари и нови конфликти, както това доказа и самото начало на новото хилядолетие” – се казва в официалното комюнике на Папския съвет за справедливост и мир.

По този повод в предстоящата пленарна асамблея ще бъдат подложени на сериозно разискване насоките, които тази енциклика сочи и които са гръбначен стълп на самата социална доктрина на католическата Църква. Ще се говори за нуждата от разоръжаване, който процес ще намали значително финансовите разноски, употребявани до сега за военни цели. Ще се разискват и особеностите, които характеризират глобализацията, при която несъмнено приоритетен дълг е зачитане и защита на човешките права. Между лекторите се очаква с интерес изказването на кард. Ренато Мартино и на епископ Джампаоло Крепалди – съответно Председател и Секретар на споменатия Папски Съвет. В работната програма на асамблеята са включени и въпросите, свързани с проблемите на труда, които така ясно са очертани в Компендиумът на социалната доктрина на Църквата или Опреснителния Наръчник, публикация на същия Папски Съвет.

По отношение на втория международен конгрес на църковните служби, отговарящи за спазването на основните принципи в социалната доктрина на Църквата , както определя официалното комюнике, над 300 делегати от 80 държави от петте континента ще обсъждат относно новите предизвикателства, които стоят пред бъдещето на народите и които в светлината социалната доктрина трябва да бъдат победени. Примерно екологията, плурализмът, диалогът между културите. Няма да бъдат пренебрегнати и новите хоризонти за изпълнението на пасторалния дълг на Христовата Църква и нейния принос за човешкото развитие. Между тези, които ще имат думата, за изказване са: кард. Тарчизио Бертоне – Държавен Ватикански Секретар, кард. Ренато Мартино, новият викарен епископ за архидиоцеза на Милано – монс. Брамбила, индонезийският политолог Картазасмита, фисофи и експерти икономисти от Аржентина и Конго.
All the contents on this site are copyrighted ©.