2007-11-12 16:07:25

Папата прие акредитивните писма на новия посланик на Индонезия


(12.11.2007) - Сериозната заплаха от тероризъм, единството на мултирелигиозна Индонезия и нейната роля в международния живот бяха основните теми в словото на Папата към новия индонезийски посланик към Светия Престол, Супрапто Мартоземото. Бенедикт ХVІ подчерта важната роля на междурелигиозния диалог и сътрудничество в най-голямата мюсюлманска страна в света.


„Международният тероризъм е една от най-големите заплахи за идеала на националното единение в Индонезия – изтъкна Папата. Затова нарастващото желание за коопериране между християни и мюсюлмани в страната е обещаващо развитие, особено за превенцията на етническите или религиозните конфликти”.


Бенедикт ХVІ изтъкна своето дълбоко признание към индонезийското правителство и неговата позиция, осъждаща всяко терористично насилие, „независимо от претекста, като криминално деяние, което поради незачитането на човешкия живот и свобода противоречи на обществения живот. Особено когато извършването на тези деяния се оправдава с Божието име”.


„Църквата, на всяко ниво и чрез своето учение – изтъкна Светия Отец - недвусмислено осъжда манипулирането на религията за политически цели и подкрепя прилагането на хуманитарните закони във всеки аспект на борбата срещу тероризма”.


В края на аудиенцията Папата подчерта усилията на малочислената католическа общност в страната за благото на всички нейни жители и пожела на нованазначения посланик „Индонезия да играе важна и положителна роля в междурелегиозния диалог, както в собствените си граници, така и в международен план”.
All the contents on this site are copyrighted ©.