2007-11-09 16:00:17

Папата към Федерацията на католическите университети в Италия: знанието не противоречи на вярата, а опровергава арогантните отклонения в някои общества и култури


(09.11.2007) - Светият Отец прие днес на аудинеция 120 делегати от Федерацията на католическите университети в Италия (FUCI), която чества своите 110 години от учередяването. Академичната подготовка е “пророческа възможност за задълбочаване и напредване във вярата” – подчерта Папата - защото тя позволява на човека да се разтвори за Божието тайнство. Това означава, че могат да бъдат оборени арогантните и натрапчиви идеи, присъстващи в някои обществени среди и култури.

**********
Бенедикт XVI отново подтвърди защитаваната от него позиция, че “да има човек доверие в учението и в познанието, включва в себе си две конкретни насоки, които често каза Негово Светейшество – биват оспорвани и окачествявани като противопоставящи се една на друга. Става дума за вяра и наука и тяхната спояваща ги връзка. Да имаш вяра – определи Папата – не означава че търсенето на истината е невъзможно, както и факта, че човекът, който свободно и по свой избор се стреми да открие истината не е длъжен да се отрече от своята вяра”.

“В кръстосването на тези две истини – допълни Бенедикт XVI - откриваме и духа на 110 годишната дейност на споменатата Федерация, защото да са хората християни и да работят в света на културата, в самото човешко обещство и в сърцевината на Църквата означава, да се допринася за формирането на цели поколения, похвални и достойни за пример, млади благочестиви хора – учени и вярващи”.

Относно този аргомент, Папата спомена само някои от стотици хилядите в световната история, отличи ли се с непоколебимия свой християнски дух и широко научното и културно познание, като блажените Пиерджорджо Фрасати и Алберто Марвели, а така също, двамата наши съвременици – жертва на тероризма – Алдо Моро и проф. Башле.

“Да има човек влечение и доверие в учението – каза още Негово Светейшество – означава за университетските години, да бъде познанието и най-вече проучването приемано като една обща акция за разширяване на културните и интелектуални хоризонти на човека и това е гарантирано, само когато академичната информация, подготовка и формиране се разтилат в очертанията на сериозни и методически насоки в обучението.”

Изхождайки от тези принципи – допълни Папата – се стига за истинско свидетелство на възможно, така да се каже ,приятелство между интелект и вяра, което извежда до съчетаване на зрялата вяра с напредъка в научното познание, т.е. осъществяването по време на университетските години, на една истинска и завидна, човешка, научна и духовна подплата в интелектуалното лично развитие.”

Днес приключи Бенедикт XVI – който се стреми да бъде последовател на Исус е призован да се противопоставя на не малкото предизвикателства и изкушения на новото време, на мними теории и гледища, разпространявайщи се с цел пропагандирането на арогантни, натрапчиви и насилствени идеи в ламтежа, с всички средства да се стигне до личен успех. Зебелязва се днес каза в края Папата - една необуздана надпревара за самоналагане и самопредставяне, и същият този неконтролилан стремеж за притежаване. Всичко това е в ущърб както за човека и за Христовата Църква, която няма да се умори да зове чедата и новите поколения, да бъдат бдителни и верни на Исус”.
Ред.Кр. Кемалова
All the contents on this site are copyrighted ©.