2007-11-09 09:59:04

Интернет радиото в помощ на църковната мисия - о.Кжищоф Кужок (Радио ТАУ)


Съвременната мисията на Църквата неизбежно преминава през комуникациите, които са съществен компомент от новата евангелизация. Цъквата трябва да придружава модерния човек и особено младежите, затова не може да пренебрегва техния културен хоризонт в който влизат Интернет и новите мултимедийни технологии. Днес Интернет, предлагащ огромна информация, музика, филми и игри, все повече се очертава като ново поле за църковна мисия сред младежите. Един отговор на това ново предизвикателство за Църквата е появата на първото католическо интернет радио „Тау” (www.radiotaubg.eu). За предимствата и переспективите на интернет радиото в пасторалната дейност на Църквата говори полския отец капуцин, Кжищоф Кужок, основател и директор а „Радио Тау”: RealAudioMP3
All the contents on this site are copyrighted ©.