2007-11-08 15:13:16

Бенедикт ХVІ: Папските академии са призвани да насърчават културата, основана на вярата и красотата на християнския живот


(08.11.2007) - Папските Академии имат задачата „да насърчават, както в Църквата, така и извън нея, културата на човешкото съществувание, обогатено от вярата и да предложат красотата на християнския живот, за да могат да дадат подходящ отговор на съвременните предивзикателства в културната и религиозната области”. Това пише Папа Бенедикт ХVІ в послание до председателя на Папския съвет за култура, монс. Джанфранко Равази, по повод ХІІ-то Пленарно открито заседание на Папските Академии, което се проведе днес в синодалната аула във Ватикана. Заседанието имаше за тема „Свидетели на Неговата любов. Божията любов проявена чрез мъчениците и делата на Църквата”, а в края бяха връчени премии на млади учени, допринесли за насърчаването на християнския хуманизъм в началото на Третото Хилядолетие.


В посланието Бенедкит ХVІ припомня апостолическото насърчение Sacrementum Caritatis (Светотайнствена Любов) в което се подчертава “фунадменталната връзка между отслужването на Божествените тайнства и свидетелството в живота, както и между опита от срещата с Божието Тайнство и обновения динамизъм, който отвежда към Божията любов”. „Исус е верния и истински свидетел на тази Любов – пише Папата – и трябва да се убедим, че Неговото последователно свидетелство е средството с което истината за Божията любов достига до човека, приканвайки го доброволно да приеме тази радикална новост”.


В този контекст Папата призовава, че „повече от всякога е необходимо да се предложи примера на Мъчениците за християнската вяра, както от античността така и от наши дни, чиято жертва е върховна проява на Божията любов”. Бенедикт ХVІ подчертава, че милосърдната дейност на Църквата през вековете е „изключително свидетелство за онова което може да направи Божията любов, когато намери място в човешкото сърце”. Папското послание завършва с пожеланието „присъствието на Папските академии в различните културни области да се превърне в светъл и красив пример, който озарява съвременните хора да славословят Небесния Отец”.


Броят на Папските академии е 7, имащи богословски, исторически и литературен профил. Всички те принадлежат към античната традиция на Църквата, както и от по-ново време, като Папската Академия Виртуози, намираща се до римския Пантеон и Академията на Непорочното зачатие.


All the contents on this site are copyrighted ©.