2007-11-06 16:38:18

Ватикана –ООН: Монс. Милиоре – Нужна е нова резолюция за зачитане религиозната свобода на вярващите


(06.11.2007) - Човешките права бяха тема в изказването на постоянния наблюдател на Светия Престол към ООН в Ню Йорк, архиепскоп Челестино Милиоре. Въпреки създадения преди повече от година Съвет за човешките права към ООН, ватикански представител посочи че , предизвикателствата за защитата на човешките права стават все по-големи. Според него, „много страни сериозно нарушават или пренебрегват подписаните международни договори за правата на човека, дори и от страните членки на новия Съвет. Това произлиза от убеждението, че властта определя съдържанието на човешките права. „Човешкото достойнство – подчерта ватиканския представител – трябва да бъде източник за всички човешки права”. „Отричането правото на живот”, претенцията за „контрол над гражданското съзнание и достъпа до информация” са някои примери, „осмиващи човешките права”. Други подобни нарушения са преследванията срещу политически дисиденти, налагането политика на раждаемостта без решението на родителите, ограничаване на имиграцията и задушаването на религиозната свобода. Всички държави, насърчи монс. Милиоре, трябва да поемат личната и колективна отговорност за прилагането на човешките права в различните части на света. „Затова е нужно приемането на нова резолюция за зачитане правото на религиозна свобода за последователите на всички религии, без изключение - завърши ватиканския представител”.


All the contents on this site are copyrighted ©.