2007-11-01 18:43:48

Сектите (3): Мормони


RealAudioMP3 Едно друго ново алтернативно религиозно движение е сектата на Мормоните, които през последните десетилетия започнаха масово да се налагат на европейския континент.


Тази секта е позната също и под името „Църква на Исус Христос на Светиите от последните дни”. Неин създател през 1823 година е Джозеф Смит. Семейството на Смит е доста странно: баща му е бил известен като предсказател, а майка му имала постоянни видения. Видения има също и Смит. Това което знаем за тази личност е, че на 14 годишна възраст получава видение, в което му се появява Небесния Отец и Исус. На въпроса коя е истинската Църква, отговора който получава е, че никоя от съществуващите църкви не е истинска. Тогава Смит решава да създаде истинската църква. Това събитие е разказано от самия него по 11 различни и противоречащи си начина.


Според един от разказите на създателя на тази секта, един ангел на име Морони, син на Мормон, по време на едно от явленията информира Смит за съществуването на златни плочки, които се намират в една пещера близо до неговия дом. Според този „ангел” плочките съдържат цялото Евангелие и са инструмент, чрез който Бог ще помогне на човек да получи откровението божие. Смит намира тези плочки (по какъв начин остава неясно), които са написани на древен египетски език и ги превежда на английски, откривайки по този начин историята на миграцията на евреите в Америка, няколко века преди Христос, и мисията на Исус на американския континент. Интересен е факта, че дори самия Смит не дава никакво доказателство за откритието на тези плочки, които между другото никой не е виждал, освен това не получава от Бог никакво чудо, за да докаже че всичко това е истина.


Мормоните в тяхната доктрина не приемат Библията и я определят като напълно корумпирана. На нейно място те използват „Книгата на Мормон”, „Доктрина и Завети” и „Безценен бисер”, които считат за вдъхновени. Тяхната опорната точка е, че Божието откровение още не е завършело и все още продължава. Според тях, след смъртта на Христос, Църквата бързо се отдалечава от Христовото учение и завръщането към примитивната чистота на вярата е само със Смит и Мормоните, които са предназначени да бъдат носители на нови откровения.


Но мормонската доктрина в някой точки, среща различни непоследователности като например: Светата Троица на някои места и потвърдена, на други отхвърлена. След смърта, светците, т.е. добрите, отиват на небето, а останалите биват затворени. Само чрез приемането на проповядването на небесните посланници и чрез кръщението на техните наследници могат да продължат пътя си към обожествяването. Бог, според „Книгата на Мормон” и дух, но според книгата „Доктрина и Завети” е телесен. Както сами можем да видим, това са досто очевидни противоречия.


Мормоните се наричат християни, но не са. Достатъчно е само да вземем в предвид учението на техния създател за Светата Троицата, или да видим как в своите разкази говори за Отца и Сина. Всичко това зависи от факта, че Смит изобщо не е бил запознат с християнската доктрина за Светата Троица и за единството на божественото единство Бог Отец, Бог Син и Бог Свети Дух – един Бог в три лица.


Те проповядват с думи Светата Троица, но в действителност я отричат, защото твърдят, че е съставена от три божества: Отец, Син и Свети Дух. Те определят самите себе си като монотеисти (които почитат и вярват в съществуването на само един Бог), а в действителност са политеисти (които почитат и вярват в съществуването на много богове). Според тях дори и Адам е бог.


Като подвърждение на тази тяхна политеистична доктрина ще цитираме само едно от ученията на Смит, в което ясно се вижда контраста между тяхната доктрина и тази проповядвана от християните католици, православни и протестанти:


„Аз ще проповядвам множеството на боговете, и винаги съм проповядвал тяхното множество, винаги съм твърдял, че Бог е едно отделно лице, че Исус Христос е лице което е отделно и различно от Бог Отец, и че Светия Дух е едно друго лице и дух, те всичките представляват три различни лица или богове”.

Ето доказателството, че в доктрината на мормоните се говори за трима богове, учение напълно различно от християнскто и библейкото учение относно Светата Троица. Следователно мормоните не могат по никакъв начин да бъдат считани за християни, защото както вече споменахме, християнското учение е коренно различно.


Мормоните твърдят, че Христос не е „заченат от Светия Дух” и че Христос не се е родил без помоща на човек, и че този човек е Бог. Мормонската доктрина за зачатието на Исус е доста объркана и неразбираема и в пълен контраст с всяко християнско учение и преди всичко с това което ни казва Светото Писание. Според нея смъртното тяло на Христос е имало нужда от една майка и един баща, поради тази причина е имало нужда майката и бащата на Исус да бъдат събрани като съпруг и съпруга и следователно Дева Мария за един определен период е била „законна жена” на Бог. Използват термина „законна”, защото би било богохулство ако се каже, че Христос е незаконен син. Не сме информирани дали Бог Отец дава Мария на Йосиф временно или и за вечността. Но тъй като Бог е бил първия съпруг на Мария, със сигурност е дал Мария на Йосиф по време на замния и живот, като намерението на Бог е било след Христовото възкресение за вземе Мария като една от своите жени, за да създава безсмъртни духове за вечността. От всичко това ясно личи, че за мормоните Бог е полигамен.

Учението на Католичестата църква е напълно различно: Христос, в своето човешко естество, е плод на дейността на Светия Дух в утробата на Дева Мария, а не плод на човешката дейност. Католическата доктрина казва, че: Христос е роден, не сътворен, eдиносъщ с Отца. Това озаначава, че Словото Божие, въплъщавайки се, е взело човешкото естество в едно човешко единство в лицето на Исус Христос. Той е Бог и притежава в общение с Отца същото божествено естество. Исус е един само Бог с Отца и Светия Дух: това е християнската и библейска доктрина.

Според Мормоните, Христос е бил женен. В книгата „Диалози и речи” се чете че сватбата в Кана Галилейска е самата сватба на Исус. Според тях, ако Христос не е бил женен то тогава неговат близост с Мария и Марто не би могла да се обясни. За съжеление, доста хора при тези твърдения остават впечатлени, но това е така защото не са добре запознати или малко запознати с учението на Църквата.

Отричането на първородния грях е една друга разлика в тяхната доктрина. Те приемат съществуването на личните грехове, които биват изкупени със смъртта и възкресението на Христос и чрез воденето на еднин перфектен начин на живот. Това е и една от причините поради които Католическата църква не признава тяхното кръщение, защото кръщението премахва не само личните грехове, но и първородния грях. Точно това опрощение на първородния грях не се приема от мормоните, и породи тази причина те практикуват кръщението само на хора над 8 годишна възраст, и отричат кръщението на умствено неразвити хора .

Позицията на Католическата църква
Като отговор на тази тяхна теория и практика през 2001 година Конгрегацията за Доктрината на вярата, ръководена от кардинал Ратцингер, подтвърждава, че кръщението отслужвано от Църквата на Исус Христос на Светиите от последните дни, така наречените мормони, не е валидно. Текстът на този документ, подписан от кардинал Ратцингер и архиепископ Тарчизио Бертоне, е одобрен от папа Йоан Павел II и гласи:


Кръщението на Католичеста Църква и това на Църквата на Исус Христос на Светиите от последните дни се различават съществено, било що се отнася вярата в Отца, Сина и Светия Дух, в името на които се дава кръщението, било то що се отнася до Исус Христос, който го е установил. Според Католическата Църква, кръщението заличава не само личните грехове, но също и първородния грях, и за това също и децата биват кръщавани за опрощение на греховете (виж документите на Събора от Тренто). Това опрощаване на първоридния грях не се приема от Църквата на Исус Христос на Светиите от последните дни, тъй като те отричат съществуването на този грях и поради тази причина кръщават само хора в зряла възраст и умствено развити и отказват кръщението на умствено недоразвити хора. Решението на Конгрегацията за Доктрината на вярата е отговор на едно определено питане, относно доктрината за кръщението на Мормоните, и няма за цел да дава мнение за хората, които се присъединяват към Църквата на Исус Христос на Светиите от последните дни”.

Обобщавайки и имайки в предвид всичко казано до тук, можем само да заключим, независимо парадоксалните различия и доктринални грешки на мормоните, че тяхното желание за духовност е също толкова голямо колкото и нашето. Нека да не забравяме, че и те са божи чеда изкупени от Исус и обичани от него, и че имат безпределна нужда да бъдат водени и придружавани с любов и търпение към истинската вяра. Това е доста труден път, но не е невъзможен.All the contents on this site are copyrighted ©.