2007-11-01 13:18:38

Бенедикт ХVІ: Всички хора са призвани към светостта


(01.11.2007) - Светостта не е привилегия само за християните, а е задача за всички човешки същества. Това посочи Папа Бенедикт ХVІ на днешния празник на Всички светци, който Католическата църква отбелязва на 1 ноември. По обед от прозореца на работния си кабинет, гледащ към площад „Св.Петър”, той отправи молитвата Ангел Господен в която спомена и празника възпоменаващ всички покойни, който Католическата църква чества на следващия ден. Въпреки дъждовното време площад „Св.Петър” бе изпълнен от верни от поклонници от цял свят.


Преди да даде апостолическия си благослов, Папата припомни, че „още в началото на християнството първите членове на Църквата са били наричани „светци” и в действителност християнина е „вече светец, тъй като чрез Кръщението той се свързва с Исус и Пасхалната тайна, но същевременно трябва да постигне светостта, като все повече се уподобява на Божия Син”:


„Понякога се смята, че светостта е привилегия само за избрани. В действителност, светостта е задача за всеки християнин и за всеки човек! Апостол Павел пише, че Бог ни е благословил вХриста с всяко духовно благословение от небесата, „за да бъдем свети и непорочни пред него с любов” (Еф 1, 3-4). Затова, всички човешки същества са призвани към светостта, която означава да живеем като Божи чеда, уподобявайки се с Него, според подобието с което сме създадени”.

„Всички човешки същества – продължи Папата – са Божи чеда и всички трябва да станат това, което са, посредством взискателния път на свободата”. Затова „Бог приканва всички” да станат част от светия народ. Пътят към светостта е Христос, Светия Божи Син и никой не може да достигне Небесния Отец, ако не прибегне до Исус”.


Бенедикт ХVІ допълни, че празникът на Всички светци е пряко свързан и с празника на Всички покойни и затова утрешния ден е посветен на специални молитви, придружени с отслужване на Евхаристичната жертва:

В действителност, всеки ден Църквата ни приканва да се молим за покойните, поднасяйки им ежедневните страдания и трудности, за да могат изцяло пречистени, да се радват на вечната светлина и вечния мир на Господа”.

Папата прикани християните по пътя към светостта да гледат към Божията Майка Мария, която „сияе сред всички Светци”:

„Поемайки Нейната ръка, ще придобием онзи устрем, който ще ни отведе съм светостта. На Нея поверяваме нашите ежедневни грижи и към Нея отправяме нашите молитви за близките ни покойници с надеждата да се срещнем всички задено в славното общение със Светците”.
 All the contents on this site are copyrighted ©.