2007-10-25 16:35:53

Czechy: rząd i Kościoły rozmawiają o restytucji majątku


Wspólnoty wyznaniowe Republiki Czeskiej mają nadzieję na ostateczne uregulowanie złożonych problemów swojego finansowania, w tym restytucji majątku kościelnego. Zagadnienia te były przedmiotem rozmów 24 października przedstawicieli Kościołów i komisji rządowej w siedzibie Ministerstwa Kultury w Pradze.

Komisja rządowa na czele z ministrem Vaclavem Jehličką zaproponowała zwrot nieruchomości należących do Kościoła, a tam, gdzie to nie jest możliwe, wypłacenie odszkodowania w wysokości 83 miliardów koron. Pieniądze te państwo wypłacałoby w ciągu 70 lat. Przewodniczący Czeskiego Episkopatu abp Jan Graubner przekazał ministrowi uwagi komisji kościelnej dotyczące tego tematu. W listopadzie rząd zamierza nanieść poprawki nadesłane przez inne ministerstwa i kluby parlamentarne, a w grudniu projekt ustawy restytucyjnej rząd pragnie przedstawić pod obrady parlamentu. Oznaczałoby to rozwiązanie trwającego już prawie 20 lat i ciągle się komplikującego, problemu restytucji majątku kościelnego. Oznaczyłoby to również, iż Republika Czeska byłaby pierwszym i jedynym państwem w bloku postkomunistycznym, które systemowo rozwiązało ten problem.


P. Krysztofiak OP, Czechy
All the contents on this site are copyrighted ©.