2007-09-28 17:01:41

Християни и мюсюлмани заедно да насърчават мира, религиозната свобода и човешките права: кардинал Торан в послание за края на месеца Рамазан


(28.09.07) “Християни и мюсюлмани: призвани да насърчават една култура на мира” е заглавието на Послание изпратено до верните мюсюлмани от кардинал Жан-Луи Торан, председател на Папския съвет за междурелигиозен диалог, по повод ислямския празник Ид ал-Фитр, който в средата на октомври ще отбележи края на Рамазана.

“Християни и мюсюлмани трябва да работят заедно, във взаимен респект, предвид мира и по-доброто бъдеще за всички хора”. Това е посланието изразено от кардинал Торан в неговото поздравително послание. “В трудния период, в който живеем – подчертава кардиналът – членовете на религиите имат преди всичко задължението като служители на Всемогъщия, да работят в полза на мира, зачитайки както личните убеждения на всеки, така и свободата на религиозната практика. Религиозна свобода, която не се свежда до обикновената свобода на култа – продължава посланието – е един от съществените аспекти на свободата на съвестта, свойствена на всяка личност и крайъгълен камък на всички човешки права.Имайки предвид тази нужда, може да бъде изграден една култура на мира и на солидарността между хората и всички биха могли да се ангажират за изграждането на едно по-братолюбиво общество, отхвърляйки всяка форма на насилие. Всички знаем – подчертава кардинал Торан – че насилието, на първо място тероризмът, който засяга сляпо и предизвиква многобройни жертви предимно сред невинните, не е в състояние да разреши конфликтите, а насърчава разрушителната омраза за сметка на човека и на обществото”.
 
“От нас всички, като религиозни лица, зависи – пише кардиналът – да бъдем преди всичко възпитатели в полза на мира, на правата на човека, на една свобода зачитаща всекиго”. Кардинал Торан изразява пожеланието да се засили диалогът между християни и ислямския свят, “за да може младите поколения да не формират културни или религиозни блокове едни срещу други, а да бъдат истински братя и сестри в човечността. Диалогът – заключава посланието – е един инструмент, който може да ни помогне да излезем от безкрайната спирала на конфликтите и на напрежението, което тежи над нашите общества, за да могат всички да живеят в спокойствие и мир”.All the contents on this site are copyrighted ©.