2007-09-27 17:05:38

Ангелите.Кои са те?


RealAudioMP3
Такъв въпрос си задават много от младите хора днес. В този период на годината се сещаме по-често за ангелите във връзка с два църковни празника: на светите архангели Михаил, Гавраил и Рафаил(29 септември) и на Свети Ангели пазители (2 октомври). Ние вярваме, че ангелите са същества, живеещи на небето, които ни пазят и бдят над нас. Понякога дори си мислим или по-скоро се надяваме, че нашите близки са се превърнали в ангели и отгоре, близо до Бога, се застъпват за нас. „Ти си ангел!” – се казва между хората за някой, който е чист по душа и е почти съвършен.

Ангелите според Библията и учението на Църквата Ангел означава „вестител” на гръцки. Ангелите са „служебни духове, изпращани да служат на ония, които ще наследят спасението” пише в Библията. Ангелите са свръхестествени, безсмъртни, разумни същества, изразяващи волята на Бога и притежаващи нечовешки умения и възможности. Те могат да бъдат невидими, да летят, да виждат в бъдещето, да унищожават цели градове. За първи път ангел е споменат в книгата Битие, гл. 16 на Библията. Това е пратеникът на Бога до Агар, който ѝ разкрива, че ще роди Измаил. Ангелите по нищо не се отличават на външен вид от хората, понякога само ореолът им ги издава. В библейската традиция ангелите се смятат за сътворени от огън (Евр 1:7). Наричани са „синове на небето“ или „синове на Бога“.
Целта на вярващия е да постигне „равноангелско състояние“ чрез освобождаване от страстите и осъзнаване на Божия път.
Вярва се, че има ангели, които закрилят места, народи или отделни хора. След тайнството на кръщението, човек получава ангел пазител (ангел хранител) до себе си, който бди над него през целия му земен път, стои зад дясното му рамо и говори с гласа на съвестта.
Самият сатана е паднал ангел (някога Луцифер), наказан от Бога за непослушанието си.
Ангелите са подредени в ясно структурирана йерархия. Те са три чина, разделени на девет войнства.
Първи чин са Серафимите. "Горящи, пламенни, огнени" според книгата на пророк Исая 6:2-3. Те са шестокрили ангели и «пламтят» от любов към Бога като подбуждат и другите към такава любов.
Втори по важност са херувимите. Те са застъпници, разпространители на познанието, мъдри (Бит. 3:24; Иез. 10; Пс. 17:11) — четирикрили и четирилики ангели. Името им значи “излияние на премъдрост”, просвещение. Сатаната е имал чин на херувим. Следват Престолите, които са "Богоносни“ (Иез. 1:15-21; 10:1-17)
Втори чин са Господствата, (Кол 1:16). Те наставляват поставените от Бога земни владетели да управляват мъдро.
След тях са Силите и Властите, (Кол 1:16), които имат властта да укротяват силата на Сатаната.
Трети чин в йерархията на ангелите са Началата,(или архонти от гръцки), Архангелите(началници на ангелите) и Ангелите.

Архангелите. Те са небесни учители. Учат хората как да постъпват в ежедневието си. Най-долу в йерархията стоят ангелите, те са най-близко до хората.Те възвестяват Божиите намерения, наставляват ни да водим добродетелен и свят живот. Гавраил, Михаил и Рафаил, които празнуват заедно своя литургичен празник са архангели. Този празник, най-вече заради архангел Гавраил, патрон на комуникаторите, е празник и на Радио Ватикана. Гавраил означава моята сила е Бог или Божи човек. Гавраил е истински вестоносец. Той съобщава на Захария за раждането на бъдещия Йоан Кръстител и на Мария за раждането на Исус. Рафаил се споменава в книгата на пророк Товит. Той се представя под вид на младеж, който търси работа на Товит. Ето думите на писанието: „А Бог, който живее на небесата, да насочи към сполука вашия път, и ангелът му да ви придружава” Така, воден от архангел Рафаил, Товит открива много неща за живота си. Третият архангел Михаил носи име, което означава кой е като Бога. Той се счита за вечният противник на Сатаната.

Защо младите имат нужда от ангелите? Те задоволяват нашите нужди от един по-добър свят. Ние не придобиваме нужните ни добродетели по труден начин. Нашият ангел пазител ни придружава и ни въвежда в изкуството на живота. Той знае от какво имаме нужда в този определен момент. Той е в контакт с нашата душа.Той й дава това, от което има нужда. Ангелите са наши защитници на небето.Светото писание говори за войнства, за хиляди ангели, които ще ни защитят при нужда. Ние, младите хора, имаме особена нужда от нашите ангели-пазители. Затова Църквата ни препоръчва да се обръщаме към тях с тази молитва:
„Ангеле Божи, пазителю мой,
аз, който по божия милост съм поверен на тебе,
моля ти се, осветлявай ме, пази ме,
крепи ме и ме ръководи през този ден(тази нощ).
Амин
All the contents on this site are copyrighted ©.